Hoppa till innehåll

Truppförband

Större delen av Försvarsmaktens truppförband utbildar beväringar.

Här hittas truppförbanden försvarsgrensvis.

 

Arméns truppförband är

Armén leds av Arméstaben i S:t Michel

Marinens truppförband är

Marinen leds av Manrinstaben i Åbo

Flygvapnets truppförband är

Flygvapnet leds av Flygstaben i Tikkakoski

 

Andra förvaltningsenheter är Huvudstaben och den underställda center samt Försvarshögskolan.

Tilläggsuppgifter om de truppförband som ger beväringsutbildning finns på sidan varusmies.fi.

Ordet garnison betyder ett område där det verkar ett eller flera truppförband. Till exempelvis Helsingfors garnison hör Gardesjägarregementet, Sjökrigsskolan, Huvudstaben jämte några enstaka andra enheter.

 
´