Hoppa till innehåll

Kuva Puolustusvoimat.

Bli fredsbevarare

Fredsbevararna förbättrar förhållandena i krisområden och bistår i strävandena att uppnå fred. Finländska fredsbevarare verkar i FN:s, Natos och EU:s operationer runt om i världen.

Till fredsbevarare kan vilken man eller kvinna som helst som gjort beväringstjänsten söka året om. Ansökningarna lämnas in till Björneborgs brigad eller Marinstaben. De finländska fredsbevarare som verkar i krishanteringsuppgifter är frivilliga professionella. Ansökan om fredsbevarande verksamhet görs i Försvarsmaktens e-tjänst. Se hur du ansöker.

Tjänstgöring som fredsbevarare

Krishanteringscentret vid Björneborgs brigad i Säkylä utbildar fredsbevararna före operationen. Anställningsförhållandet för dem som valts till fredsbevarare pågår i allmänhet 6, 8 eller 12 månader åt gången. För Försvarsmaktens anställda är krishanteringsuppgifterna en del av den militära karriären. Efter tjänstgöringen ordnar Björneborgs brigad en hemförlovningskurs för dem som deltagit i operationerna.

Till den militära krishanteringens insatsberedskap antas årligen nästan 2 000 sökande. Av de sökande väljs ungefär 600 årligen till utbildning och operation.

Lagar

´