Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens ledningssystemcenter

Försvarsmaktens ledningssystemcenter FÖLSC möjliggör ledandet av försvarsmakten genom att upprätthålla datatekniska tjänster. Till ett av centrets uppgifter hör cyberförsvaret.

Ledningssystemcentret är en Huvudstaben underlydande anstalt. Vi verkar på 17 orter runtom i Finland. Hos oss jobbar ungefär 500 arbetstagare, i huvudsak civilpersonal.

Ledningssystemcentrets avdelningar

Till centret hör:

  • staben
  • serviceavdelningen
  • fyra nätverksavdelningar
  • cyberavdelningen
  • ledningssystemskolan.

Centrets stab styr produktionen av de olika tjänsterna. Den övervakar och styr försvarsmaktens tekniska system och genomför anskaffningar. Staben består centrets chef och avdelningar med expertstöd.

Serviceavdelningen producerar tjänster för de operativa datasystemen samt integrerar anskaffade data- och kommunikationstekniska tjänster som delar av försvarsmaktens verksamhet.

Nätverksavdelningarna producerar operativt närstöd till förvaltningsenheterna, stöder övningsverksamheten och upprätthåller säkerhetstekniken.

Ledningssystemcentrets cyberavdelning skyddar datanätverken och -tjänsterna samt utvecklar cyberförsvaret. Avdelningen upprätthåller försvarsmaktens cyberlägesbild.

Kompanjonskap

Våra samarbetsparter är Suomen Erillisverkot Oy och Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori).

Suomen Erillisverkot Oy och Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar och upprätthåller nätverkstjänster, med vars hjälp försvarsmakten idkar samarbete med andra myndigheter. Statens center för informations- och kommunikationsteknik ger försvarsmakten och andra myndigheter tekniskt stöd.

Länkar

 
´