Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Ville Bröijer.

Del av samhället

Försvarsmakten garanterar Finlands trygghet och utgör sålunda stommen i vårt samhälle. Vi ansvarar för finländarnas trygghet i såväl krigstid som fredstid. Vi samarbetar med de övriga aktörerna i samhället och vår verksamhet följer alltid finländska värderingar.

Vi är beredda att erbjuda andra myndigheter vårt stöd dygnet runt. Att ge handräckning till en annan myndighet, då denna ber om det, är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Våra resurser hjälper t.ex. polisen och räddningsverket att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

I vårt arbete högaktar vi de principer som bär upp Finland. Vi är måna om att våra beväringar och anställda behandlas jämställt och likvärdigt. Vi håller Finlands natur ren genom att handla på ett miljövänligt sätt. Vi stöder hållbar utveckling genom att göra beväringstjänstgöringen till en uppmuntrande tillväxtplattform för unga finländare.