Hoppa till innehåll

Del av samhället

Försvarsmakten garanterar Finlands trygghet och utgör sålunda stommen i vårt samhälle. Vi ansvarar för finländarnas trygghet i såväl krigstid som fredstid. Vi samarbetar med de övriga aktörerna i samhället och vår verksamhet följer alltid finländska värderingar.

Vi är beredda att erbjuda andra myndigheter vårt stöd dygnet runt. Att ge handräckning till en annan myndighet, då denna ber om det, är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Våra resurser hjälper t.ex. polisen och räddningsverket att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

I vårt arbete högaktar vi de principer som bär upp Finland. Vi är måna om att våra beväringar och anställda behandlas jämställt och likvärdigt. Vi håller Finlands natur ren genom att handla på ett miljövänligt sätt. Vi stöder hållbar utveckling genom att göra beväringstjänstgöringen till en uppmuntrande tillväxtplattform för unga finländare.


Försvarsmakten är en del av samhället

Myndighetssamarbete — Bakom länken hittar du information om stöd till andra myndigheter och försvarsmaktens handräckning.

Resultatrik verksamhet — Dokument rörande planering och uppföljning av Försvarsmaktens resultatstyrning återfinns på denna sida. 

Skyddsområden vid finska kusten — På denna sida finns samlad information om skjut-, övning- och skyddsområden samt om man upptäcker odetonerade projektiler i terrängen.

Riksparad — Försvarets fanfest firas den 4 juni. På den här sidan visas nyttig information om evenemanget.

Självständighetsdagen — Försvarsmakten bjuder in medborgarna att fira självständighetsdagen med dem på Försvarsmaktens olika kanaler. Den här sidan innehåller mer information om ämnet.

Post till beväringen — Gläd beväringen i tjänstgöringsvardagen genom att skicka post till garnisonen. Instruktioner för att skicka brev och paket finns på denna sida.

 
´