Hoppa till innehåll

Postmästaren räcker korgen till vaktmästaren

En glädjepunkt i vardagen - skicka post till beväringen

Det rådande läget till trots, går posten till garnisonerna som normalt. 

Den förändrade vardagen och permissionernas undantagsarrangemang innebär att beväringarna ser sina nära och kära mer sällan. Den traditionella brevposten når emellertid fortsättningsvis beväringarna ända fram till stugan och innebär en glädjestund i tjänstgöringsvardagen.

Men observera, att breven får väga högst 2 kg och inte vara mer än 3 cm tjocka. Ifall det i coronaläget uppstår frågor rörande posten, ta en titt på Postens webbplats för ofta ställda frågor.

För att skicka post till beväringar eller frivilligt tjänstgörande kvinnor, bör du känna till mottagarens truppförband, truppenhet och grundenhet. Kontrollera saken med mottagaren.

Noggrannare kontaktuppgifter till truppförbandet hittar du på vår webbplats.

Mottagaren uppgifter bör ha följande uppgifter: 
Beväringens namn
Truppförband
Truppenhet
Grundenhet
PB nummer
Postnummer och postanstalt

Exempel:

Rekryt Pelle Petterson
Nylands brigad (truppförband)
Vasa kustjägarbataljon (truppenhet)
1. Kustjägarkompaniet (grundenhet)
PB 5
10641 DRAGSVIK

 

 
´