Hoppa till innehåll

 En rad människor vid ett bord med kaffekoppar i sina händer som pratar. Två civila är kvinnor och två soldater är män.

Uppgifter för civila och militärer

Vid försvarsmakten arbetar kunniga personer från många olika branscher runt om i Finland. Hos oss är varje anställds arbetsinsats viktig. Ett trovärdigt försvar förutsätter stark funktionsförmåga och en kunnig militär och civil personal.

 • Plutonutbildare
 • Militärmusiker
 • ICT- och cybersakkunniga
 • Forskare
 • Personalsekreterare
 • Ekonomiplanerare
 • Läkare
 • Systemingenjörer
 • Mekaniker
 • Förrådsförvaltare
 • Jurister
 • Sakkunniga inom kommunikation

…. och många andra kunniga i främsta ledet arbetar för vår gemensamma målsättning. Våra uppgifter är mångfacetterade, men vi har en stark arbetsgemenskap. Vi uppmuntrar våra anställda att ständigt utveckla sin kompetens, vilket också möjliggör avancemang till mer krävande och mångsidigare uppgifter.