Hoppa till innehåll

Uppgifter för civilpersoner och soldater

Vid försvarsmakten arbetar yrkesutbildade personer inom olika branscher i över 1 000 olika uppgifter. Allas arbetsinsats är viktig för oss. Vi behöver kunnig militär- och civilpersonal för att upprätthålla vår starka funktionsförmåga. Samhällsförändringarna påverkar vår verksamhet och tar sig uttryck till exempel i ett ökat antal sakkunniguppgifter.

Civilpersoner

Vid försvarsmakten arbetar cirka 4 500 civilpersoner i olika uppgifter runtom i Finland, till exempel inom informationsteknologi, teknik, hälsovård, förvaltning och kommunikation. Hälften av vår civilpersonal har avlagt högskoleexamen och cirka hälften av dem är kvinnor.

Vi söker yrkesutbildade personer i olika branscher och rätt attityd – vi kräver inte beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor av civilpersoner. 

Soldater

I militära uppgifter kan du arbeta som officer, specialofficer, underofficer eller avtalsbunden soldat i olika uppgifter runtom i Finland. Soldaterna använder försvarsmaktens uniform och militärgrader i sitt arbete. Militära uppgifter förutsätter god fysisk kondition. Rekryteringen omfattar ett 12 minuters löptest, där målnivån för den uppgiftsspecifika fysiska konditionen bör nås.

Cirka en fjärdedel av försvarsmaktens personal är officerare. De utför lednings-, planerings- och utbildningsuppgifter. Arbetsrotation och omfattande fortbildning hör till karriären för varje officer. De flesta officerare deltar också i internationella uppdrag. Officerarna får sin utbildning vid Försvarshögskolan.

Vid försvarsmakten arbetar cirka 800 specialofficerare. De har högskoleutbildning som lämpar sig för uppgiften och arbetserfarenhet samt i regel även underofficers- eller reservofficersutbildning. Specialofficerarna arbetar bl.a. som ingenjörer i ICT- och teknikbranschen, präster, kapellmästare och läkare. Mer om specialofficersuppgifterna.

Vid försvarsmakten arbetar cirka 3 000 underofficerare. De arbetar bl.a. i ledningssystemsektorn, logistik-, underhålls- och bevakningsuppgifter, sjö- och luftövervakning, flygtekniska uppgifter samt som militärmusiker. I underofficersutbildningen betonas utbildar- och chefsuppgifter. Mer om underofficersuppgifterna.

Många underofficerare och officerare vid försvarsmakten har inlett sin karriär som avtalsbundna soldater. Oftast är de avtalsbundna soldaterna nyligen hemförlovade reservister som efter sin beväringstjänst söker sig till försvarsmakten för att arbeta som utbildare i 6–12 månader. Du kan höra dig för om lediga platser som avtalsbunden soldat direkt hos det truppförband du är intresserad av. Ansökan om att bli avtalsbunden soldat.
 

´