Självständighetsdagens riksparad i S:t Michel

Självständighetsdagens riksparad ordnas i år i S:t Michel den 6.12.2018.

Dagen börjar med kransnedläggning vid Mannerheimstatyn på torget i S:t Michel, där också paradmönstringen ordnas. Förbimarschen sker längs Maaherrankatu och man kan bekanta sig med försvarsmaktens materiel på Raatihuoneenkatu.

Temat för paraden är Försvarsmakten - 100 år av beredskap. Trupper från alla försvarsgrenar, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet, samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden.

Paraden tas emot av kommendören för armén generallöjtnant Petri Hulkko och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén, generalmajor Markku Myllykangas. Fältandakten hålls av arméns fältprost Vesa Aurén.

Välkomna!

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information om evenemanget.

Självständighetsdagens program 6.12.2018:

9.40

Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn på torget i S:t Michel

10.00-11.00

Gudstjänst i S:t Michels domkyrka

9.30-15.00

Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn

10.30-19.00

Materielutställning på Raatihuoneenkatu

12.00

Paradmönstring på torget i S:t Michel

13.00

Förbimarsch på Maaherrankatu

Aktuellt

Trafikarrangemang i S:t Michel i samband med självständighetsdagens parad
Armén

Trafikarrangemang i S:t Michel i samband med självständighetsdagens parad

Självständighetsdagens riksparad medför förändringar i trafiken, parkeringen och kollektivtrafiken i S:t Michel under tiden 5 - 6 december. Allmänheten uppmanas att röra sig till fots eller använda kollektivtrafik i centrum under paradevenemangen.
27.11.2018 | 10.39
Självständighetsdagens riksparad i S:t Michel
Armén

Självständighetsdagens riksparad i S:t Michel

Självständighetsdagens riksparad ordnas i år i S:t Michel. Jubileumsåret Försvarsmakten 100 kulminerar i paraden, vars tema är Försvarsmakten - 100 år av beredskap. Förutom paradmönstring och förbimarsch bjuder paraden på en mångsidig materielutställning där man kan bekanta sig med försvarsmaktens utrustning.
22.11.2018 | 12.15
Materielutställningen på Raatihuoneenkatu klockan 9.30-15
Armén

Materielutställningen på Raatihuoneenkatu klockan 9.30-15

Allmänheten kan bekanta sig med försvarsmaktens materiel och utrustning på Raatihuoneenkatu.
22.11.2018 | 8.59
Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn klockan 9.40
Armén

Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn klockan 9.40

Försvarsmaktens krans läggs ned vid Mannerheimstatyn på torget i S:t Michel 6.12. klockan 9.40.
22.11.2018 | 8.45
Paradmönstring klockan 12 på torget i S:t Michel
Armén

Paradmönstring klockan 12 på torget i S:t Michel

Paradmönstring hålls klockan 12 på torget i S:t Michel.
22.11.2018 | 8.26
Förbimarsch klockan 13.00 på Maaherrankatu
Armén

Förbimarsch klockan 13.00 på Maaherrankatu

Förbimarschen börjar klockan 13.00 på Maaherrankatu. Förbimarschen startar vid korsningen av Maaherrankatu och Vuorikatu.
22.11.2018 | 8.39

instagram