Självständighetsdagens riksparad i S:t Michel

Självständighetsdagens riksparad ordnas i år i S:t Michel den 6.12.2018.

Dagen börjar med kransnedläggning vid Mannerheimstatyn på torget i S:t Michel, där också paradmönstringen ordnas. Förbimarschen sker längs Maaherrankatu och man kan bekanta sig med försvarsmaktens materiel på Raatihuoneenkatu.

Temat för paraden är Försvarsmakten - 100 år av beredskap. Trupper från alla försvarsgrenar, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet, samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden.

Paraden tas emot av kommendören för armén generallöjtnant Petri Hulkko och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén, generalmajor Markku Myllykangas. Fältandakten hålls av arméns fältprost Vesa Aurèn.

Välkomna!

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information om evenemanget.

Självständighetsdagens program 6.12.2018:

9.40

Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn på torget i S:t Michel

10.00-11.00

Gudstjänst i S:t Michels domkyrka

9.30-15.00

Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn

10.30-19.00

Materielutställning på Raatihuoneenkatu

12.00

Paradmönstring på torget i S:t Michel

13.00

Förbimarsch på Maaherrankatu

Aktuellt

instagram