Parad på dagen för försvarets fanfest

Riksparaden på dagen för försvarets fanfest ordnas 4 juni i Raseborg.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet, Försvarshögskolan samt veteran- och försvarsorganisationerna. Sammanlagt deltar ungefär 1 200 personer och cirka 50 fordon i paraden. 

Paradmönstringen sker klockan 13 på centrumplanen i Ekenäs och förbimarschen börjar klockan 14 på Raseborgsvägen. Man kan bekanta sig med Försvarsmaktens materielutställning i Stallörsparken klockan 10–19. På materielutställningen visas materiel från alla försvarsgrenar.

Paraden tas emot av kommendören för Marinen, konteramiral  Jori Harju. Fältandakten vid mönstringen hålls av militärpastor  Markus Weckström. Paradtrupperna kommenderas av Marinens stabschef, flottiljamiral  Tuomas Tiilikainen.

Dagens Program: 

kl. 8.00 Högtidlig flagghissning, Norra hamnen, Ekenäs  
kl. 9.30 Kransnedläggning på Ekenäs begravningsplats
kl. 10.00 - 19.00 Materielutställning i Stallörsparken
kl. 13.00 Paradmönstring på centrumplanen i Ekenäs
kl. 14.00 Förbimarsch på Raseborgsvägen
kl. 16.00 Flygvapnets presentationsflygning (väderreservation)
kl. 17.00 och 19.00 Flottans musikkårs underhållningskonsert

Allmänheten är välkommen att följa med paraddagens evenemang – inträdet är fritt.

Vi uppdaterar informationen om evenemangen och trafikarrangemang på denna sida.       

Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors
Försvarsmakten

Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors

Ärade veteraner och lottor från våra krig, ärade paradpublik, soldater. I år har det förflutit 240 år sedan Tammerfors stad grundades. På denna ort har vårt lands industri fått sin kraftfulla början och sin mångsidiga grund.
6.12.2019 | 12.51
Trafikarrangemang i Tammerfors i samband med självständighetsdagens parad
Armén

Trafikarrangemang i Tammerfors i samband med självständighetsdagens parad

Självständighetsdagens riksparad medför förändringar i trafik- och parkeringsarrangemangen i Tammerfors samt påverkar kollektivtrafiken i staden under tiden 5 - 6.12.2019. Huvuddelen av materielen anländer till Tammerfors redan 5.12. Också då paradtrupperna återvänder till sina hemgarnisoner 6.12 kommer trafiken i Tammerfors och dess närmaste omgivning att löpa långsammare.
27.11.2019 | 12.05
Förbimarsch klockan 13.00 på Tampereen valtatie
Armén

Förbimarsch klockan 13.00 på Tampereen valtatie

I förbimarschen som börjar klockan 13 på Tampereen valtatie deltar ungefär tusen personer, 56 fordon, 12 luftfarkoster och 30 hästar som ingår i kavalleriavdelningen från Tampereen seudun ratsuväen kilta ry.
7.11.2019 | 13.47
Paradmönstring klockan 12 på Ratina stadion
Armén

Paradmönstring klockan 12 på Ratina stadion

Paradmönstringen hålls klockan 12 på Ratina stadion. Trupperna börjar ställa upp sig för mönstring redan klockan 11.30. Det lönar sig alltså att komma i god tid.
7.11.2019 | 13.33
Gudstjänst klockan 10 i Tammerfors domkyrka
Armén

Gudstjänst klockan 10 i Tammerfors domkyrka

För högtidsdagens gudstjänst i Tammerfors domkyrka svarar Tammerfors evangelisk-lutherska församling.
7.11.2019 | 14.02
Kransnedläggning klockan 9 på Kalevankangas begravningsplats
Armén

Kransnedläggning klockan 9 på Kalevankangas begravningsplats

Paraddagen börjar klockan 9 med kransnedläggning vid hjältegraven på Kalevankangas begravningsplats.
7.11.2019 | 13.52
Materielutställningen i Ratinanniemi öppnar kl. 9:00
Armén

Materielutställningen i Ratinanniemi öppnar kl. 9:00

Allmänheten kan bekanta sig med Försvarsmaktens materiel och utrustning i Ratinanniemi. Soldathemmets försäljningsställen betjänar i anslutning till materielutställningen. Till påseende finns även en Renault-stridsvagn från Pansarmuseet.
7.11.2019 | 13.06

instagram