Tankfartyg vid förbikopplingen

Självständighetsdagens riksparad i Tammerfors

Självständighetsdagens riksparad ordnas den 6 december i  Tammerfors.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmaktens logistikverk samt veteran- och försvarsorganisationerna. Sammanlagt deltar ungefär 1 300 personer och över 50 fordon i paraden. Under förbimarschen ses även en kavalleriavdelning från Tampereen seudun ratsuväen kilta ry.
Paradmönstringen sker klockan 12 på Ratina stadion och förbimarschen börjar klockan 13 på Tampereen valtatie. Man kan bekanta sig med Försvarsmaktens materielutställning i Ratinanniemi klockan 9–15. På materielutställningen visas en stor mängd materiel från alla försvarsgrenar.

Paraden tas emot av Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Rotonen, och fältandakten vid mönstringen hålls av fältbiskop Pekka Särkiö. Paradtrupperna kommenderas av Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari.

Dagens program:

  • kl. 9 Kransnedläggning på Kalevankangas begravningsplats
  • kl. 10 Gudstjänst i Tammerfors domkyrka
  • kl. 12 Paradmönstring på Ratina stadion
  • kl. 13 Förbimarsch på Tampereen valtatie
  • kl. 9–15 Materielutställning i Ratinanniemi

Kom i tid till mönstringen, eftersom trupperna inleder grupperingen inför mönstringen kl. 11.30.

Välkommen att följa med paraden – det är fritt inträde till evenemangen.

Vi uppdaterar informationen om paraddagens evenemang och trafikarrangemang på denna sida.

Aktuellt

Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors
Försvarsmakten

Tal av generallöjtnant Timo Rotonen vid självständighetsdagens riksparad i Tammerfors

Ärade veteraner och lottor från våra krig, ärade paradpublik, soldater. I år har det förflutit 240 år sedan Tammerfors stad grundades. På denna ort har vårt lands industri fått sin kraftfulla början och sin mångsidiga grund.
6.12.2019 | 12.51
Trafikarrangemang i Tammerfors i samband med självständighetsdagens parad
Armén

Trafikarrangemang i Tammerfors i samband med självständighetsdagens parad

Självständighetsdagens riksparad medför förändringar i trafik- och parkeringsarrangemangen i Tammerfors samt påverkar kollektivtrafiken i staden under tiden 5 - 6.12.2019. Huvuddelen av materielen anländer till Tammerfors redan 5.12. Också då paradtrupperna återvänder till sina hemgarnisoner 6.12 kommer trafiken i Tammerfors och dess närmaste omgivning att löpa långsammare.
27.11.2019 | 12.05
Förbimarsch klockan 13.00 på Tampereen valtatie
Armén

Förbimarsch klockan 13.00 på Tampereen valtatie

I förbimarschen som börjar klockan 13 på Tampereen valtatie deltar ungefär tusen personer, 56 fordon, 12 luftfarkoster och 30 hästar som ingår i kavalleriavdelningen från Tampereen seudun ratsuväen kilta ry.
7.11.2019 | 13.47
Paradmönstring klockan 12 på Ratina stadion
Armén

Paradmönstring klockan 12 på Ratina stadion

Paradmönstringen hålls klockan 12 på Ratina stadion. Trupperna börjar ställa upp sig för mönstring redan klockan 11.30. Det lönar sig alltså att komma i god tid.
7.11.2019 | 13.33
Gudstjänst klockan 10 i Tammerfors domkyrka
Armén

Gudstjänst klockan 10 i Tammerfors domkyrka

För högtidsdagens gudstjänst i Tammerfors domkyrka svarar Tammerfors evangelisk-lutherska församling.
7.11.2019 | 14.02
Kransnedläggning klockan 9 på Kalevankangas begravningsplats
Armén

Kransnedläggning klockan 9 på Kalevankangas begravningsplats

Paraddagen börjar klockan 9 med kransnedläggning vid hjältegraven på Kalevankangas begravningsplats.
7.11.2019 | 13.52
Materielutställningen i Ratinanniemi öppnar kl. 9:00
Armén

Materielutställningen i Ratinanniemi öppnar kl. 9:00

Allmänheten kan bekanta sig med Försvarsmaktens materiel och utrustning i Ratinanniemi. Soldathemmets försäljningsställen betjänar i anslutning till materielutställningen. Till påseende finns även en Renault-stridsvagn från Pansarmuseet.
7.11.2019 | 13.06

instagram