Hoppa till innehåll

Bold Quest 19.1 stärker ledningssystemsektorns kunnande

Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Utgivningsdatum 24.4.2019 12.25
Pressmeddelande

Testtillfället Bold Quest 19.1 är årets viktigaste evenemang 2019, både för Försvarsmaktens ledningssystemcenter och för försvarsmaktens Ledningssystemsektor som helhet. Under ledning av Försvarsmaktens ledningssystemcenter utvecklas under Bold Quest ledningssystemsektorns nya lednings- och verksamhetsmodell, testas ledningssystemens tekniska kompatibilitet och stärks försvarsmaktens förmåga att lämna och ta emot internationellt bistånd.

Enligt chefen för Försvarsmaktens ledningssystemcenter, överste Harri Suni, spelar Bold Quest en viktig roll när det gäller att stärka personalens kunnande vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter. Forskningssamarbetet och det samarbete som bedrivs med informations- och kommunikationsteknikindustrin öppnar nya möjligheter och indirekt påverkar detta även rekryteringen positivt.

"Under Bold Quest får hela ledningssystemsektorns personal lära sig nytt om teknologier, verksamhetssätt och samarbete inom multinationell verksamhet.

Trots att det krävs betydande resurser lönar det sig att dra nytta av de möjligheter att öva och utveckla personalens kunnande som Bold Quest ger. Det är inte ofta man får en chans att öva i så här stor skala", berättar överste Suni.

Finland är en internationellt erkänd, kompetent partner

Bold Quests ledningssystemorganisation, Combined Joint C4 Task Force, fungerar under Försvarsmaktens ledningssystemcenters ledning med Riihimäki som sin huvudort. Organisationen sammanför alla deltagande ledningssystemaktörer. Från Riihimäki sköts förbindelserna till verksamhetsställena i Finland och utanför Finlands gränser.

Ledningssystemorganisationens uppgift är att bygga upp och producera ett multinationellt ledningssystem, inklusive tjänster (BQ Mission Network), som bygger på Finlands nationella infrastruktur. Samtidigt övas ledarskap och man utvecklar ledningssystemets verksamhetsmodell och förmågan att lämna och ta emot internationellt bistånd.

Operationschefen för Försvarsmaktens ledningssystemcenter, överstelöjtnant Timo Salonen, leder det nationella genomförandet av Bold Quests ledningssystem.

"Inom ledningssystemsektorn är Finland en internationellt erkänd, kompetent och driftig partner. En tydlig indikator för detta är att Finland får ansvara för arrangemangen kring Bold Quest. Försvarsmakten utvecklar nya prestationsförmågor som behövs för att lämna och ta emot internationellt militärt bistånd. Bold Quest 19.1 är ett utmärkt tillfälle för Försvarsmaktens ledningssystemcenter att visa upp våra förmågors nuvarande nivå samt samla information och erfarenhet att lära oss av", säger överstelöjtnant Salonen.

´