Hyppää sisältöön

Bold Quest 19.1 kehittää johtamisjärjestelmäalan osaamista

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 24.4.2019 12.25
Tiedote

Bold Quest 19.1 -testaustapahtuma on niin Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselle kuin yleisestikin puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalalle vuoden 2019 ehdoton päätapahtuma. Tapahtumassa kehitetään Johtamisjärjestelmäkeskuksen johdolla johtamisjärjestelmäalan uutta johtamis- ja toimintamallia, testataan johtamisjärjestelmien teknistä yhteensopivuutta ja lisätään puolustusvoimien kansainvälisen avun anto- ja vastaanottokykyä.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan, eversti Harri Sunin mukaan Bold Quest 19.1 -tapahtumalla on tärkeä rooli keskuksen henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tutkimusyhteisön ja ICT-teollisuuden kanssa tehtävä yhteistyö avaa monia mahdollisuuksia ja välillisesti tämä hyödyntää myös rekrytointeja.

"Tapahtumassa koko johtamisjärjestelmäalan henkilöstö pääsee oppimaan uusia asioita; teknologioita, toimintatapoja ja yhteistoimintaa monikansallisen yhteisön toiminnassa. Vaadittavasta merkittävästä resurssipanostuksesta huolimatta tällainen mahdollisuus harjoitteluun ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseen on järkevää käyttää hyödyksi. Tilaisuus harjoitella tämän kokoluokan tapahtumassa ei toistu usein", eversti Suni kertoo.

Suomi on kansainvälisesti tunnustettu osaava kumppani

Bold Quest 19.1 -tapahtuman johtamisjärjestelmäorganisaatio, Combined Joint C4 Task Force, toimii Johtamisjärjestelmäkeskuksen johdossa keskuspaikkanaan Riihimäki. Organisaatio kokoaa yhteen kaikki tapahtuman johtamisjärjestelmätoimijat. Riihimäeltä toteutetaan yhteydet Suomessa ja Suomen ulkopuolella oleviin toimipaikkoihin.

Johtamisjärjestelmäorganisaation tehtävänä on rakentaa ja tuottaa Suomen kansalliseen infrastruktuuriin perustuva monikansallinen johtamisjärjestelmä palveluineen (BQ Mission Network).  Samalla harjoitellaan toiminnan johtamista sekä kehitetään johtamisjärjestelmän toimintamallia ja kansainvälisen avun anto- ja vastaanottokykyä.

PVJJK:n operaatiopäällikkö everstiluutnantti Timo Salonen

Bold Questin johtamisjärjestelmän kansallista toteutusta johtaa Johtamisjärjestelmäkeskuksen operaatiopäällikkö everstiluutnantti Timo Salonen.

"Suomi on johtamisjärjestelmäalalla kansainvälisesti tunnustettu osaava ja aikaansaava kumppani. Tapahtuman järjestämisvastuun antaminen Suomelle on selvä osoitus siitä. Bold Quest 19.1. -tapahtuma on erinomainen mahdollisuus Johtamisjärjestelmäkeskukselle todentaa kyvykkyytemme tämän hetkinen taso ja kerätä oppeja kehittämisemme perustaksi", everstiluutnantti Salonen kertoo.

Lue lisää Bold Quest 19.1 tapahtumasta https://puolustusvoimat.fi/boldquest

´