Hyppää sisältöön

Neljä osiota joissa teksti ja kuva. 1. Suomen sotilaallinen puolustaminen - panssarivaunu. 2. Muiden viranomaisten tukeminen - sotilas juttelee palomiehen kanssa. 3. Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen - laivasto merellä. 4. Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan - sotilaita hiekkaisessa ympäristössä.

Suomen sotilaallinen puolustus

Puolustusvoimilla on 1.7.2017 alkaen neljä laissa määrättyä tehtävää. Kaikissa tehtävissään puolustusvoimat edistää turvallisuutta Suomessa ja sen ympäristössä.

Puolustusvoimien tehtävät ovat

 • Suomen sotilaallinen puolustaminen
  • valvoa maa- ja vesialuetta sekä ilmatilaa 
  • turvata alueellinen koskemattomuus
  • taata kansan elinmahdollisuudet, perusoikeudet ja turvata valtiojohdon toimintavapaus sekä laillinen yhteiskuntajärjestys
  • antaa sotilaskoulutusta, ohjata vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä edistää maanpuolustustahtoa.
 • Muiden viranomaisten tukeminen
 • Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen
 • Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan

Onnistunut ulkopolitiikka ja diplomatia ovat keinoja ylläpitää turvallisuutta normaalioloissa. Viimeisenä keinonaan Suomi takaa alueensa turvallisuuden puolustautumalla sotilaallisesti.

Tavoite on taata kaikissa tilanteissa

 • kansalaisten turvalliset elinolot
 • yhteiskunnan toimintakyky
 • itsenäisyyden säilyminen.

Puolustusvoimilla on käytössään reservi, jonka laajuuden ansiosta koko valtakuntaa voidaan puolustaa. Puolustusjärjestelmämme koostuu sotilaiden lisäksi aseista ja muista materiaaleista. Se on mitoitettu kestämään maamme valtaamiseen tähtäävä aseellinen hyökkäys.

Puolustuksen perusteet

Puolustusvoimat puolustaa koko Suomea. Puolustuksen kannalta merkittävät alueet pyritään pitämään omassa hallinnassa. Yhteiskunnan toiminnalle tärkeät kohteet suojataan.

Muilla kuin maan ydinalueilla vihollisen energiaa kulutetaan ja etenemistä hidastetaan. Tärkeimmät taistelut pyritään käymään puolustajaa suosivissa maastoissa. Puolustusta tuetaan iskuilla vihollisen tärkeimpiin kohteisiin ja elektronisella sodankäynnillä.

Puolustusratkaisun tulevaisuus

Turvallisuusuhkien muuttuessa puolustuskeinoja arvioidaan uudelleen. Tulevaisuuden puolustusratkaisussa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lähialueiden turvallisuustilanteen kehitys sekä terrorismiin ja ympäristöön liittyvät uhat.

Sotilaalliseen hyökkäykseen varautuminen ja alueellisen koskemattomuuden varmistaminen pysyvät vastaisuudessakin tärkeinä osina Suomen puolustusratkaisua.

 
´