Hyppää sisältöön

Helikopteri

Ohje ilmakuvaajalle

Maanpuolustuksen kohteiden kuvaaminen ja tutkiminen ilmasta on luvanvaraista. Kohteet voivat olla liikkuvia tai muuttuvia, joten ilmakuvaukseen tarvitaan usein lupa. Kerromme, milloin lupa tarvitaan ja miten sen saa.

Lupaa tarvitaan kaikkeen laajamittaiseen kuvaukseen lentokoneesta tai kauko-ohjattavasta lennokista. Lentokorkeus tai -kalusto ei muuta luvan tarvetta.

Luvat myöntää Pääesikunta. Luvan hinta on 80 euroa puolustusministeriön asetuksen 1261/2019 mukaisesti.

Suomen alueella et saa luvatta kuvata tai muuten taltioida ilmasta käsin tietoa

  • ilmailulta pysyvästi rajoitetuista alueista
  • linnoitusalueista, linnakkeista tai kasarmialueista
  • sotasatamista tai sotilaslentokentistä
  • puolustusvoimien varikoista tai varastoista
  • puolustusvoimien viestiasemista, antennikentistä tai puolustuslaitteista tai -välineistä
  • puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen maastoharjoituksista.

Lupaa ei yleensä tarvita, kun

  • Kuvattava kohde on etukäteen tunnettu ja tunnistettu eikä sisällä aluevalvontalain 14 § mukaisia kohteita, kuten joukkoja, rakennuksia tai aluksia.
  • Kuvaus ei ole laajamittaista vaan kohdistuu ennalta määriteltyyn kohteeseen, kuten kapeaan sähkölinjaan, kortteliin, puistoalueeseen, tuotantoalueeseen tai metsäpalstaan (alle 10 km2).
  • Lennättäminen tai lentäminen tapahtuu voimassa olevien ilmailun määräysten ja säädösten mukaisesti.

Kielto ei koske tiedon taltioimista yleisessä liikenteessä olevasta ilma-aluksesta yksityiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi reittilentokoneen ikkunasta saa ottaa kuvia.

Mikäli et ole varma luvan tarpeesta tai epäilet kuvanneesi aluevalvontalaissa nimettyä luvanvaraista kohdetta, kysy ja selvitä asia Pääesikunnan kanssa. Vastaamme kysymyksiisi mielellämme sähköpostilla.

Ohje ilmakuvaajalle

Hyvin tarkkaa kuvaus- ja mallinnusmateriaalia ei saa julkaista yllämainituista luvanvaraisista kohteista. Kaikki tarkemmalla kuin 30 cm:n maastoresoluutiolla tai nimellistarkkuudeltaan siihen rinnastettavalla menetelmällä tuotettu kuvaus- ja mallinnusmateriaali luvanvaraisista kohteista on lähtökohtaisesti tiedon suojaustasolla IV "Käyttö rajoitettu Julkisuuslain (621/1999) 24.1 10 kohdan mukaisesti".

Älä julkaise materiaalia tai luovuta sitä eteenpäin ilman Pääesikunnan tarkastusta ja lupaa. Sotilaskohteen luvaton kuvaaminen on rangaistava teko. Kysy, me neuvomme.

Rajoitusalueet ovat nähtävissäsi Julkiset ilmakuvausrajoitusalueet -tiedostossa. Muut mahdolliset ilmakuvauksen lupaehdot annetaan ilmakuvauslupaa haettaessa.

Rajoitusalueisiin kohdistuvat ilmakuva-aineistot on heikennettävä 30 cm resoluutioon ja laserkeilausaineisto 0,3 pistettä/m2.

Viranomaiskäyttöön tai muusta perustellusta syystä voidaan myöntää erikseen lupa tarkemmalle ilmakuvausaineistolle. Luvan myöntää Pääesikunta.

Puolustusvoimilla on myös oikeus vaatia kuvausilmoitus ja tarkastaa tallennettu kuvaus- tai mallinnusmateriaali.

Näin haet lupaa ilmakuvaamiseen

Hae ilmakuvauslupaa sähköpostilla [email protected] tai Pääesikunnan kirjaamosta.

Hakemuksen tulee sisältää kuvausalue karttaliitteenä sekä paikkatietomuodossa (ESRI, shp, KMZ) tai koordinaattikulmapisteinä. Ilmakuvauslupa voi sisältää ehtoja tai rajoitteita. Hakemuksen normaali käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.

Lisätietoa