Tietoa meistä

Puolustusvoimien ylin johto työskentelee Pääesikunnassa, josta käsin puolustusvoimia johdetaan.

Puolustusvoimilla on useita laitoksia ja keskuksia, jotka toimivat yhdessä maamme turvallisuuden kehittämiseksi. Laitokset, keskukset ja Pääesikunnan osastot tekevät työtä omilla erityisaloillaan.

Puolustusvoimilla oli vuoden 2015 lopussa palkattuna kotimaan tehtävissä noin 12 000 henkilöä. Varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 22 000 henkilöä. Hyvin johdettuna organisaationa puolustusvoimat käyttää palveluksessa olevien työpanoksen tehokkaasti hyödyksi.