Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Puolustusvoimien tutkimuslaitos PVTUTKL on monitieteinen organisaatio, joka tuottaa vaativia puolustusalan tutkimus-, kehittämis- ja testauspalveluja strategian ja sotataidon sekä käyttäytymistieteiden ja useiden eri teknologioiden alueille.

Tutkimuslaitoksen tarkoituksena on

  • tuottaa tietoa puolustusta koskevan päätöksenteon tueksi
  • kehittää puolustusvoimille strategis-operatiivisen tason toimintatapoja, menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja ja varmistaa em. toimivuus, vaatimustenmukaisuus ja yhteensopivuus.

Tutkimuslaitoksessa on viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa. Ne ovat

  • doktriiniosasto (Riihimäki)
  • räjähde­ ja suojelutekniikkaosasto (Ylöjärvi)
  • informaatiotekniikkaosasto (Riihimäki)
  • asetekniikkaosasto (Ylöjärvi)
  • toimintakykyosasto (Tuusula).

Tutkimuslaitoksessa tutkitaan teknologioita, ihmisen toimintakykyä ja tapaa, jolla sotaväki toimii. Monitieteistä lähestymistapaa tarvitaan nykyisiin ja tuleviin puolustuksen haasteisiin vastaamiseksi. Laitos on hallinnollisesti Pääesikunnan alainen sotilaslaitos, jossa on noin 200 työntekijää.

Varusmies: Hae tutkimuslaitokseen erityistehtäviin - esittely (PPT, 13,7 Mt)

Esite varusmiehelle: varusmiesesite (PDF, 641 kt)

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - esite (PDF, 1 Mt)

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018 (PDF, 4,68 Mt)

 
Tutkimuskatsaus tieteellisten julkaisujen laadun arvioinnista
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 14.5.2019 10.02
Julkaisu maavoimien sotilaan toimintakykyvaatimuksista
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 3.5.2019 10.56
Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 17.4.2019 13.54
Julkaisu Venäjän kansallisesta segmentistä internetissä
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 8.3.2019 7.51
Julkaisu sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 8.10.2018 10.45
Tutkimuskatsaus Venäjän federaation hallituksen digitaalisen talouden ohjelmasta
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 19.4.2018 11.08
Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 6.4.2018 15.40
Tutkimuskatsaus kvanttilaskennasta ja kyberturvallisuudesta
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Tiedote 11.5.2017 14.53