Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien asiakirjajulkisuuskuvaus ja kuvaus asiarekisteristä

Tällä sivulla voit tutustua Puolustusvoimien asiakirjajulkisuuskuvaukseen sekä kuvaukseen asiarekisteristä. Sivulta löydät myös ladattavan asiakirjatilauslomakkeen.

Tutustu asiakirjajulkisuuskuvaukseen (Excel-tiedosto)

Tutustu kuvaukseen asiarekisteristä (Pdf)

Helpota ja nopeuta asiakirjatilaustasi käyttämällä ladattavaa asiakirjatilauslomaketta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen ja asiarekisteriä koskevan kuvauksen julkaiseminen perustuu vuoden 2020 alusta voimaan tulleeseen tiedonhallintalakiin (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 906/2019). Tiedonhallintalain mukaisesti tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvauksia sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä asiakirjajulkisuuden näkökulmasta.

Puolustusvoimat julkaisee kuvaukset yleisessä tietoverkossa siltä osin kuin kuvausten tiedot eivät ole salassa pidettäviä. Tavoitteena on, että kuvausten avulla voidaan tehdä Puolustusvoimille tarkemmin kohdistettuja tietopyyntöjä selkeästi määriteltyjen tiedonhallinnan hakutekijöiden avulla.

 
´