Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens beskrivning av handlingsoffentlighet och beskrivning av ärenderegister

Försvarsmaktens beskrivning av handlingsoffentlighet och Försvarsmaktens beskrivning av ärenderegister publiceras på försvarsmaktens webbplats puolustusvoimat.fi/sv under Rekvisition av handling och användningstillstånd . 

Bekanta dig med handlingsoffentlighetsbeskrivningen (Excel-fil)

Bekanta dig med beskrivningen av Försvarsmaktens ärenderegister (pdf)

Underlätta och försnabba din handlingsbeställning genom att använda den nedladdningsbara rekvisitionsblanketten för handlingar.

Beskrivningen av handlingsoffentlighet och beskrivningen av ärenderegister publiceras i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, 906/2019, som trädde i kraft i början av 2020. I enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ska en informationshanteringsenhet för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. 

Försvarsmakten publicerar de delar av beskrivningarna som inte är sekretessbelagda i det allmänna datanätet. Målsättningen är att beskrivningarna ska göra det lättare att med hjälp av tydligt definierade sökkriterier för informationshantering tillställa Försvarsmakten begäran om information som är mer exakt definierade.

 
´