Hyppää sisältöön

Sotilaat juoksevat metsässä

Taistelijan mieli ja taistelijan keho

Toimintakyky on keskeinen tekijä sotilaan osaamisen rinnalla. Sotilaan tulee olla toimintakykyinen sekä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että eettisesti.

Toimintakykyä on varusmiespalveluksessa koulutettu aiemminkin. Kyseessä ei siis ole uusi asia, mutta osana Koulutus 2020 -uudistusta puolustusvoimissa rakennetaan kokonaisvaltaisempaa toimintakykyohjelmaa. Vuosien 2018 ja 2019 aikana kokeiltiin viidessä joukko-osastossa sekä uusimuotoista liikuntakoulutusta (Taistelijan keho) että psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koulutusta, joka kulkee nimellä Taistelijan mieli. Uudistuksen ydinajatuksena on integroida toimintakykykoulutus osaksi kaikkea sotilaskoulutusta. Ilman toimintakykyä osaaminen ei johda haluttuun lopputulemaan, etenkään kuormittavissa tilanteissa.

Kokeilut ovat jatkuneet valtakunnallisesti. Koulutusta kehitetään koulutettavilta ja kouluttajilta saadun palautteen, sekä koulutustulosten perusteella.

Liikuntakoulutusta kehitetään viimeisimmän tutkimustiedon ja valmennusmenetelmien perusteella

Liikuntakoulutuksen uudistus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon sekä valmennusmenetelmiin. Liikuntakoulutuksen rungon muodostaa koko palvelusajan kestoinen nousujohteinen kestävyys- ja voimaharjoitusohjelma. Liikuntakoulutukseen aiemmin sisältyneitä sotilaan taidollisia ominaisuuksia, kuten suunnistamista, marssimista, hiihtämistä harjoitellaan pääasiallisesti osana muuta sotilaskoulutusta. Vapaa-ajan liikuntakerhot täydentävät palvelusajalla tapahtuvaa liikuntakoulutusta. Liikuntakerhojen sisältö ja lajivalikoima määritetään varusmiesten toiveiden perusteella ja kerhojen johtajina toimivat varusmiehet itse.

Taistelijan mieli kehittää varusmiehen itsetuntemusta ja vahvistaa ryhmäkiinteyttä

Taistelijan mieli -ohjelma on rakentunut useiden eri maiden asevoimilta ja Suomessa muun muassa poliisilta saatujen kokemusten perusteella, mutta taustalla ovat myös Puolustusvoimien perusyksiköiden päälliköiden ja muiden koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden hyviksi kokemat käytännöt. Taistelijan mieli on psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kehittämiseen suunniteltu ohjelma, jossa varusmiehille koulutetaan kuormittavissa poikkeusolojen olosuhteissa, mutta myös arjen elämänhallintaan tarvittavia tietoja ja taitoja.

Taistelijan mieli -koulutus auttaa varusmiestä oman motivaationsa ymmärtämisessä ja vahvistamisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä opettaa työkaluja stressaavista tilanteista selviämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. Lisäksi taistelijan mieli ohjelma tukee varusmiehen sitoutumista omaan tehtävään ja vahvistaa sotilastoiminnassa erittäin tärkeässä roolissa olevaa ryhmäkiinteyttä.

 
´