Hyppää sisältöön

Koulutus 2020 -ohjelma

Puolustusvoimat on uudistanut koko koulutusjärjestelmäänsä Koulutus 2020 -ohjelmalla. 

Koulutus 2020 -ohjelmalla on kehitetty mm. varusmieskoulutuksen rakennetta ja sisältöjä, reservin koulutusta, harjoitustoimintaa sekä opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä. 

Asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta reserviläiseksi pyritään kehittämään mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena on vaikuttava, mutta kustannustehokas koulutus, joka vastaa tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin. Tehokkaasta ja tavoitteellisesta koulutuksesta saavat hyödyn sekä puolustusjärjestelmä että yksilö.

Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Modernien oppimisnäkemysten mukaisesti koulutettavalle annetaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Harjoittelua tehostetaan ja saavutettuja oppimistuloksia mitataan systemaattisesti.

Koulutus 2020 -ohjelman konseptia testattiin 2018-2019 erilaisilla kokeiluilla joukko-osastoissa eri puolilla Suomea. Valtakunnallinen pilotointi aloitettiin kaikissa Puolustusvoimien joukko-osastoissa saapumiserästä 1/20. Korona-pandemiasta aiheutuneet rajoitukset haittasivat merkittävästi vuosien 2020-2021 pilotointivaihetta, mutta nyt tammikuun 2022 saapumiserällä päästään toteuttamaan ohjelmassa tehtyjä uudistuksia valtakunnallisesti ilman rajoitteiden tuomaa merkittävää haittaa.

Koulutus 2020 -ohjelmalla on kehitetty seuraavia osa-alueita:

Kutsunnat ja palvelusvalinnat

  • Tiedonkulun apuna hyödynnetään digitalisaatiota. Puolustusvoimien asiointipalvelu tulee kaikkien asevelvollisten ulottuville. Uuden valintajärjestelmän kehittäminen on käynnissä.

Modernit koulutusmenetelmät

  • Simulointi, verkko- ja virtuaalikoulutus on otettu luontevaksi osaksi asevelvollisen koulutusta.
  • Koulutus on muokattu kurssimuotoiseksi ja moduulirakenteiseksi - tämä tukee osatavoitteiden täsmentymistä ja koulutuksen tasalaatuisuutta. 
  • Osaamistavoitteet ohjaavat koulutuksen toteuttamista. Kouluttajan valmentava rooli korostuu. Koulutuksella tuetaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, jonka osa-alueina ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen toimintakyky.

Koulutusjärjestelmä

  • Koulutusjärjestelmän vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti - osa-alueina oppimistulokset, ajallinen tehokkuus, kustannustehokkuus, resurssien ja tilojen optimaalinen käyttö.
  • Valmiusjoukkokoulutusta on kehitetty ja kehitetään edelleen.
  • Reservin koulutusjärjestelmää on kehitetty. Jatkossa sähköiset asiointipalvelut kattavat myös reserviläisten tarpeet.
  • Vaativaa harjoitustoimintaa on tehostettu. Tavoitetaso säilyy korkealla ja koulutus on aiempaa kokonaisvaltaisempaa.

Koulutus 2020 -ohjelman kehittämishankkeista kerrotaan myös sosiaalisen median kanavillamme tunnisteella #koulutus2020.

Simulaattorit osana koulutusta

Erilaisten simulaattoreiden laaja käyttö on osa nykyaikaista varusmieskoulutusta. Oheisella videolla pääset tutustumaan Puolustusvoimien käytössä olevaan sisäampumasimulaattoriin. 

 
´