Hyppää sisältöön

Digitalisaatio Puolustusvoimissa -pääkuva

 Digitalisaatio Puolustusvoimissa

Puolustusvoimien digitalisaatiostrategian ja digitalisaatio-ohjelman (DIO) keskeisimmät tavoitteet ovat Puolustusvoimien digitalisaatiokyvykkyyden kehittäminen sekä digitalisaation hyötyjen tuominen suorituskykyjen kehittämiseen. Kyseessä on tulevaisuusohjelma, jolla valmistaudutaan huomisen haasteisiin.


Nykyinen turvallisuusympäristö kyberhyökkäyksineen osoittaa maailman tietolähtöisyyden – puolustus on yksi keskeinen toiminto, jossa datan merkitys ja digitalisaation kyvykkyys mitataan. Datan ja digitalisaation avulla saavutetaan muun muassa päätöksentekokykyä, ennustettavuutta, toiminnan tehostumista ja kokonaisymmärrystä.

Tulevaisuus on riippuvainen digitaalisaatiosta

Useiden tulevaisuuden suorituskykyjen nähdään olevan riippuvaisia digitalisaation mukanaan tuomista kyvykkyyksistä. Etenkin F-35A:n valinta tulevaksi hävittäjäksi nosti digitaaliset kyvykkyydet keskiöön, koska F-35 on tunnetusti yksi maailman kehittyneimmistä dataa tuottavista sotilaallisista sensoreista.

Digitalisaation hyötyjen lunastaminen edellyttää väliaskeleiden ottamista

Keskeisiä väliaskelia ovat:
•  osaamisen kehittäminen
•  verkostoitunut toiminta ekosysteemeissä
•  kehittämisen ketteryyden lisääminen
•  jakamiseen ja innovointiin kannustava toimintakulttuuri
•  arkkitehtuurin ja teknologian yhtenäinen hallinta

Digitalisaation avulla ollaan voitu kehittää Puolustusvoimien nykyistä toimintaa

Digitalisaatio on jo tähän mennessä kehittänyt ja tehostanut niin asevelvollisille tarjottavia asiointipalveluita, kuin myös Puolustusvoimien hallinnollista, sekä operatiivista toimintaa.

Digitaalisten palveluiden käyttäjät ovat keskiössä palveluiden kehittämistyössä

Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään digitaalisia palveluita, ja heidän odotuksensa palveluiden toiminnasta ja laadusta asettavat vaatimuksia, myös Puolustusvoimien tarjoamille palveluille. Digitalisaatiossa käyttäjälähtöisyys ja hyvä käyttäjäkokemus ovat keskiössä palveluiden kehittämistyössä.

Digitalisaatio-ohjelma jatkuu vuoteen 2024

Puolustusvoimien digitalisoituminen on edennyt jo pitkälle, mutta paljon on edelleen tehtävää. Digitalisaation järjestelmällisen kehitystyön tukemiseksi on käynnistetty vuonna 2021 digitalisaatio-ohjelma, joka jatkuu nykyisessä muodossaan vuoden 2024 loppuun saakka.

´