Hyppää sisältöön

Koulutus 2020-ohjelman mukaiset uudistukset reservin koulutukseen


Puolustusvoimat kehittää myös reservin koulutusta Koulutus 2020 -ohjelmassa. Uudistukset kohdistuvat erityisesti Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) strategisen kumppanuuden, reserviläisten tehtäväkohtaisten kurssien ja reserviläisten tehtäväpolkujen kehittämiseen. Koulutus 2020 -ohjelman mukanaan tuomat nykyaikaiset opetus- ja oppimismenetelmät siirretään hallitusti myös kaikkeen reservin koulutukseen. Koulutuksessa hyödynnetään kurssimuotoisuutta, verkko-opiskelua (ADL) ja simulaattoreiden käyttöä.

Reserviläinen voi itsekin vaikuttaa saamaansa reservin koulutukseen. Reserviläisten oma aktiivisuus on avainasemassa mm. tehtäväpolkujen rakentamisessa.

Reserviläiskouluttajien osaaminen varmistetaan ja heidän osaamistaan hyödynnetään kaikessa reservin koulutuksen suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Reserviläisille suunnattua kouluttajakoulutusta sekä avaintehtäviin suunniteltujen reserviläisten tehtäväkohtaista koulutusta lisätään.
Reserviläisiin kohdistuvaa viestintää erityisesti harjoituksiin liittyen kehitetään laajentamalla PvMoodle:n käyttöä koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Puolustusvoimien ja MPK:n yhteistoimintaa kehitetään kaikilla tasoilla. MPK:n valmiuspäälliköiden ja VMP- upseerien yhteistyötä kehitetään tukemaan vapaaehtoisen koulutuksen järjestämistä operatiivisista tarpeista. Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitetään, ohjataan ja valvotaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen konseptin mukaisesti sekä varmistetaan koulutuksen toimeenpanon lainmukaisuus ja uusien normien jalkautuminen. MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa (SOTVA) koulutusta ohjataan antamalla MPK:lle perusteet ja laadulliset tavoitteet koulutuksen järjestämiseksi. Puolustusvoimat määrittelee mitä SOTVA:ssa koulutetaan ja hyväksyy SOTVA- koulutusohjelmat sekä osallistuu kurssien arviointeihin.

 
´