Henkilö- ja yritysturvallisuusselvitykset

Suomessa henkilö- ja yritysturvallisuusselvitykset tekee lähtökohtaisesti Suojelupoliisi. Selvittäminen perustuu turvallisuusselvityslakiin.

Kun on kyse henkilöiden rekrytoinnista puolustusvoimien palvelukseen, henkilö- ja yritysturvallisuusselvitykset tekee Pääesikunta. Tällöin rekrytoiva joukko-osasto hakee henkilöturvallisuusselvitystä työnhakijalle.

Samoin toimitaan, kun kyse on henkilöistä ja yrityksistä, joiden on tarkoitus hoitaa puolustusvoimien toimeksiantoja.

Hankkeissa, projekteissa ja muissa toimeksiannoissa, joissa selvityksen tekemisen perusteet täyttyvät, henkilöturvallisuusselvitykset hakee hankevastuullinen joukko-osasto ja yritysturvallisuusselvitykset hakee Pääesikunnan operatiivinen osasto.

Selvitykset tehdään aina henkilön ja yrityksen suostumuksella.

Ulkoasiainministeriö tekee puolestaan ulkomaan henkilöturvallisuustodistukset (PSC) tai ulkomaan yritysturvallisuustodistukset (FSC). Hakumenettely on ohjeistettu alla linkeissä.

Lisätietoa laista

Turvallisuusselvityslaki