Hyppää sisältöön

Henkilö- ja yritysturvallisuusselvitykset

Henkilö- ja yritysturvallisuusselvitykset tekee Suomessa lähtökohtaisesti Suojelupoliisi. Selvitysten tekemisestä ja laajuudesta on säädetty turvallisuusselvityslaissa.

Pääesikunta tekee henkilöturvallisuusselvitykset silloin, kun kyse on henkilöiden rekrytoinnista puolustusvoimien palvelukseen, tai henkilöistä, jotka työskentelevät puolustusvoimien hankinnoissa tai muissa projekteissa eri yrityksissä. Pääesikunta tekee myös yritysturvallisuusselvitykset niistä yrityksistä, jotka hoitavat puolustusvoimien hanketta tai muuta toimeksiantoa.

Rekrytoinnin yhteydessä tehtävä henkilöturvallisuusselvitys haetaan pääesikunnalta rekrytointia tekevän puolustusvoimien joukko-osaston toimesta.

Hankinnoissa ja muissa projekteissa yrityksissä työskentelevien henkilöturvallisuusselvitykset haetaan ko. toimeksiannosta vastuullisen joukko-osaston toimesta, ja yritysturvallisuusselvitykset pääesikunnan operatiivisen osaston toimesta.

Selvitykset tehdään aina henkilön ja yrityksen suostumuksella.

Milloin kyse on ulkomaan henkilöturvallisuustodistuksesta (PSC) tai ulkomaan yritysturvallisuustodistuksesta (FSC), sen laatii Ulkoasiainministeriö.

 
´