Hyppää sisältöön

Syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisy Puolustusvoimissa

Puolustusvoimissa jokaisen henkilön on huolehdittava asiallisesta käyttäytymisestä, avoimesta vuorovaikutuksesta sekä hyvän toimintakulttuurin edistämisestä. Olennaista on toimia työtä, opintoja ja palvelusta koskevien määräysten, ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Vastuun kantaminen näkyy kanssaihmisten arvostamisena, yhdessä tekemisenä, toisten auttamisena, hyvinä tekoina, ystävällisyytenä sekä myönteisenä asennoitumisena tehtävien suorittamista kohtaan. Hyvät työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot ovat osa tehtävien hoitamiseen liittyvää osaamista, jotka edesauttavat työn tekemistä, opiskelua ja palveluksen suorittamista mielekkäällä ja sujuvalla tavalla.

Puolustusvoimat on monimuotoinen yhteisö, jossa ihmisillä on erilaisia työtapoja ja näkemyksiä työhön, opiskeluun tai palvelukseen liittyvistä asioista. Normaaliin kanssakäymiseen kuuluvat erilaisuuden kohtaaminen ja näkemyserot. Erilaisuus ja näkemyserot eivät saa johtaa syrjintään tai epäasialliseen käytökseen. Organisaatiokulttuurin tulee olla avoin, kannustava ja ihmisten erilaisuuden salliva.

 
´