Hyppää sisältöön

Pääesikunnan suunnitteluosasto

Pääesikunnan suunnitteluosasto suunnittelee ja kehittää Suomen puolustusjärjestelmää.

Osaston työ tukee Puolustusvoimien strategista johtamista. Suunnitteluosasto antaa perusteita suorituskyvyn rakentamiselle, ylläpidolle ja käytölle sekä palvelutoiminnalle.

Suunnitteluosaston tehtävät

Suunnitteluosaston toiminta jakaantuu suunnittelu- ja taloustoimialoihin. Suunnitteluosasto vastaa taloustoimialalla Puolustusvoimille määrätyistä taloushallinnon tehtävistä.

Suunnittelutoimialalla osasto vastaa Puolustusvoimien

  • tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
  • strategisesta suunnittelusta
  • hallinnon ja toiminnan kehittämisestä
  • toiminnan ja resurssien suunnittelusta
  • tiedon- ja laadunhallinnasta
  • PVSAP:n omistajaohjauksesta
  • sisäisen valvonnan ohjauksesta
  • toiminnan ohjauksesta ja riskienhallinnasta.

Suunnitteluosasto vastaa Puolustusvoimien kansainvälisestä sotilasyhteistyöstä ja kriisinhallinnan kansallisesta ja kansainvälisestä poliittis-sotilaallisesta valmistelusta.  Osasto ohjaa sotilasedustajia ja kansainvälisissä esikuntatehtävissä palvelevaa henkilöstöä.

Suunnitteluosasto ohjaa ja koordinoi puolustushallinnon sisäistä yhteistoimintaa. Se johtaa myös Puolustusvoimien yhteistoimintaa muiden hallinnonalojen ja viranomaisten, eri maiden asevoimien sekä kansainvälisten sotilaallisten järjestöjen kanssa.

Suunnitteluosaston ohjauksessa on Puolustusvoimien tutkimuslaitos ja osasto ohjaa Puolustusvoimien palvelukeskusta tiedonhallinnan ja taloushallinnon aloilla.

 
´