Hoppa till innehåll

Organisationen för förbud mot kemiska vapen genomför en inspektion i Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 15.2.2022 9.01
Pressmeddelande

Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) genomför en rutininspektion vid Försvarsmaktens forskningsinstitut den 14–17 februari 2022.

Syftet med inspektionen är att fastställa att den information som Finland lämnat i anmälan om informationsutbyte är korrekt.

Organisationen för förbud mot kemiska vapen är en organisation som arbetar med FN för att övervaka efterlevnaden av Konventionen för förbud mot kemiska vapen (CWC) som undertecknades 1993. Organisationen tilldelades Nobels fredspris 2013. Organisationens huvudkontor ligger i Haag. Det omfattar 185 länder som representerar totalt 98 procent av världens befolkning. Under sin verksamhet har organisationen genomfört totalt mer än 3 500 inspektionsbesök på fabriker och vapenlager.

´