Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - Uttis jägarregementes beslut 11.11.2021

Armén
Utgivningsdatum 11.11.2021 15.40 | Publicerad på svenska 22.11.2021 kl. 15.58

Uttis jägarregemente har 12.11.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 13.12.−17.12.2021. Beslutet gäller 13.12.−17.12.2021 för områden inom Esbo, Lahtis, Kouvola, Kotka, Villmanstrand och Joutseno som är nödvändiga för utbildning. I bilaga 2 finns en karta över området.

Beslutet finns framlagt till påseende på Uttis jägarregemente (Aarni-kotkantie 1, 45410 Uttis) och på Försvarsmaktens webbplats.

Närmare information om beslutet fås av kapten Elias Kunnas (0299 417 253).

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

Meddelandet har publicerats 22.11.2021.

Yleistiedoksianto
´