Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - Beslut av Jägarbrigaden 7.7.2021

Armén
Utgivningsdatum 15.7.2021 12.53

Jägarbrigaden har 15.6.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 9.-13.8.2021.

Beslutet berör RYSKE övning 9-13.8.2021 som sträcker sig till privatägda fastigheter som ligger i Norra Finland.

Beslutet berör landverksamhet med tung utrustning i Salla – Kursu – Ahvenselkä – Kelloselkä områdena 9.-13.8.2021, flygverksamhet i Salla – Kello områden 13.8.2021 och verksamhet med fjärrstyrd luftfarkost i Salla – Kursu – Ahvenselkä – Kelloselkä områden 10.-12.8.2021.

Beslutet finns att ses i Jägarbrigaden (Kasarmintie 34, 96900 Sodankylä) och på Försvarsmaktens websida. 

Mer information om beslutet ges major Nuutti Tarvainen ([email protected], 0299 452 315). Eventuella terrängskador eller skärp som finns kvar i terrängen ska anmäla till Jägarbrigads underhållsavdelnings miljöansvarig kapten Jani Toivanen ([email protected], 0299 452 413).

Beslutet hålls synlig i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Yleistiedoksianto
´