Hoppa till innehåll

OFFENTLIG DELGIVNING - BESLUT AV KUSTBRIGADEN 22.9.2023

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 22.9.2023 15.22
Pressmeddelande

Kustbrigaden har 22.9.2023 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 26.10.–3.11.2023.

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i Salo, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo och Borgå kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Matti Komi, tfn 0299 328 105.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

I Kyrkslätt 22.9.2023
 

´