Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeistus henkilöstölle

Tälle sivulle on koottu Puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeita. Ohjeet on tarkoitettu niin henkilökunnalle, varusmiehille kuin reserviläisille ja sidosryhmille avuksi sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille turvallinen palvelus.

Sosiaalisesta mediasta on tullut lähtemätön osa arkielämää. Se on tehokas väline tiedonhankintaan, vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon fyysisistä etäisyyksistä riippumatta. Sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita hyödynnetään myös monissa arkielämän palveluissa. Valtaosalla suomalaisista on vähintään yksi sosiaalisen median tili. Tämä pätee myös Puolustusvoimissa palveleviin henkilöihin. 

Tältä sivulta löytyvät ohjeet käsittelevät Puolustusvoimissa palvelevien henkilöiden toimintaa heidän henkilökohtaisilla sosiaalisen median tileillään. Ohjeistus perustuu Yleiseen palvelusohjesääntöön ja Puolustusvoimien normiohjeeseen HT624. 

Omilla laitteilla käytetyt henkilökohtaiset tilit ovat henkilön yksityisasioita, eikä työnantaja voi suoraan puuttua niiden olemassaoloon tai sisältöön. Virkamiehen asema asettaa kuitenkin tiettyjä vaatimuksia myös vapaa-ajalle. Sosiaalinen media ei myöskään ole muusta maailmasta erillinen ympäristö. Toiminta sen palveluissa voi johtaa seurauksiin fyysisessä maailmassa.

Ohjeistuksen tarkoituksena on antaa ohjeita ja vinkkejä, joiden avulla sosiaalisen median käyttö onnistuu turvallisesti ja palveluihin liittyvät riskit pysyvät hallinnassa. Suurin osa ohjeiden sisällöstä on sovellettavissa myös muuhun verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen, kuten pikaviestipalveluihin (esim. Whatsapp), keskustelu- ja kommenttipalstoihin sekä esimerkiksi verkkopelaamisen yhteydessä käytäviin keskusteluihin. 

Ohjeiden sisältö on sovellettavissa henkilökuntaan, varusmiehiin ja palveluksessa oleviin reserviläisiin.

Puolustusvoimien sosiaalisen median ohjeet:
•    11 ohjetta sosiaaliseen mediaan
•    Vinkkejä somen lieveilmiöiden hallintaan
•    Operaatioturvallisuuden ohjeistus varusmiehille ja reserviläisille
•    Operaatioturvallisuuden ohjeistus henkilökunnalle
•    Sosiaalisen median pikaohje (koko A6)
•    Sosiaalisen median pikaohje (koko A4)

´