Hyppää sisältöön

Kenraaliluutnantti Timo Kivisen puhe Puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmuksessa 31.7.2019

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 1.8.2019 11.16
Tiedote

(Kenraaliluutnantti Timo Kivisen puhe Puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmuksessa 31.7.2019 Santahaminassa Helsingissä)

Herra kenraali, hyvät palvelustoverit
Herr general, mina damer och herrar

Herra kenraali,

Ottaessasi puolustusvoimain komentajan tehtävät vastaan kesällä 2014 Suomen turvallisuusympäristöä leimasi muutos, joka lisäsi sotilaalliselle puolustukselle asetettuja vaatimuksia. Olimme tuolloin toimeenpanemassa puolustusvoimauudistuksen viimeistä vaihetta, jonka perusteet oli mitoitettu erilaiseen toimintaympäristöön.

Puolustusvoimien oli reagoitava ja säädettävä toimintaansa. Sinun johdolla tämä on tehty ja tämän päivän puolustusvoimien valmius vastaa muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia.

Komentajakaudellesi ajoittuivat myös ensivuosikymmenen merkittäviä suorituskykyratkaisuja - strategisten hankkeita - koskevat linjaukset. Olet pitänyt huolen, että yhtään kiveä ei ole jätetty kääntämättä, kun näitä hankkeita on viime vuosina valmisteltu.

Me varttuneemmat tunnemme Sinut jo vuosikymmenten takaa. Olet aina ollut aikaansa edellä oleva upseeri ja esimies. Ymmärryksesi niin nykypäivän kuin tulevaisuuden sodankäynnistä on poikkeuksellisen laajaa ja syvää. Päätöksesi ja linjauksesi ovat aina olleet selkeitä. Alaisenasi on ollut helppo palvella.

Våra utländska partner uppskattar dig också.

Överbefälhavarens deltagande i dagens evenemang är ett bevis på intensifieringen av det militära samarbetet mellan Finland och Sverige under de senaste åren. Ditt personliga bidrag har varit viktigt för att utveckla samarbetet.

Herr General, Överbefälhavaren, jag är glad att Du är här idag. Din närvaro symboliserar det nära förhållandet mellan våra försvarsmakter. Jag kommer att göra mitt bästa för att ytterligare fördjupa vårt samarbete.

Herra kenraali

Kiitän Sinua pitkällä urallasi Puolustusvoimien parhaaksi tekemästäsi työstä sekä toivotan meidän kaikkien puolesta menestystä reservin haasteissa.

Hyvät kuulijat,

Nykyinen puolustusratkaisumme kestää toimintaympäristön ensi vuosikymmenenä mukanaan tuomat paineet. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä. Sodan ajan joukkojen kehitystyössä turvaamme tasapainoisen kokonaisuuden. Puolustusyhteistyöllä tuemme kansallisen puolustuksen kehittämistä.

Sodan ajan joukkojen kehitystyössä turvaamme tasapainoisen kokonaisuuden. Puolustusyhteistyöllä tuemme kansallisen puolustuksen kehittämistä.

Merkittävimmät ensi vuosikymmenen hankkeet ovat jo käynnistetty.  Myös tiedustelu- ja kyberpuolustuskykyihin on suunnattu meidän mittakaavassamme merkittävät panostukset.

Turvallisuusympäristöön suhteutettu valmiuden ylläpito ja kehittäminen on jatkossakin yksi painopistealueista. Operaatiotempon kasvaessa joukkojen, esikuntien ja keskitetysti johdettujen suorituskykyjen koordinoitu toiminta on yhä tärkeämpää.  Uudet teknologiat ja automatisointi luovat meille mahdollisuuden kehittää toimintatapojamme vastata tähän haasteeseen. Erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää meiltä kaikilta innovatiivista ja ennakkoluulotonta ajattelua. Myös hallinnollista työtä on kyettävä keventämään.

Puolustusvoimat on kiinteä osa yhteiskuntaa. Kansalaisten luottamuksen säilyttäminen asevelvollisuuden elinvoimaisuuteen yhä moniarvoistuvassa yhteiskunnassamme on entistä tärkeämpää. Meidän on jokapäiväisellä tekemisellä ansaittava kansalaisten luottamus.

Kansalaisten luottamuksen säilyttäminen asevelvollisuuden elinvoimaisuuteen yhä moniarvoistuvassa yhteiskunnassamme on entistä tärkeämpää.

Puolustusvoimien vastuulla on kehittää asevelvollisten koulutusjärjestelyjä ajassa eläen. Koulutus 2020 -hankkeen onnistunut toteuttaminen on yksi lähivuosien keskeisistä prioriteeteista. Puolustusvoimien entistä laajempi vastuu vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta avaa myös uusia mahdollisuuksia osallistaa reserviläisiä ja kehittää paikallispuolustuskonseptiamme.

Arvoisat palvelustoverit,

Otan puolustusvoimain komentajan tehtävät vastaan luottavaisin mielin. Puolustusvoimat on hyvässä kunnossa - kiitos edeltäjieni. Tiedän että tukenani on sitoutunut, velvollisuudentuntoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Jokaisen Puolustusvoimissa palvelevan työ on tärkeää henkilön asemaan ja henkilöstöryhmään katsomatta, ja jokaisen panosta tarvitaan, jotta me kykenemme täyttämään tehtävämme. Yhdessä tekeminen antaa vahvaa luottamusta myös tulevaisuuteen.

Paraatijoukot,

Kohottakaamme - kolmikertainen eläköön -huuto Puolustusvoimille

´