Hyppää sisältöön

Puolustusvoimain komentajan päiväkäsky 1.8.2019

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 1.8.2019 11.16 | Julkaistu suomeksi 1.8.2019 klo 12.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivisen perinteinen päiväkäsky henkilöstölle.

Puolustusvoimien henkilöstö,

Suomella on kokoonsa nähden vahva puolustuskyky, mikä on tärkeää koko Pohjolan vakauden kannalta. Joukkojen ja henkilöstön valmius on korkealla tasolla, asevelvollisuus toimii, strategiset hankkeet ovat valmistelussa, ja kansainvälinen yhteistyö tukee Puolustusvoimien kehittämistä. Saamme varusmiehiltä ja reserviläisiltä historian parasta palautetta, ja henkilöstön työilmapiiri on hyvällä tasolla. Tukenamme on kansalaisten vahva maanpuolustustahto.

Nykyinen puolustusratkaisumme kestää toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat paineet. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä sekä asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä. Merkittävimmät ensi vuosikymmenen hankkeet – Laivue 2020 ja HX-hanke – on jo käynnistetty.  Näistä hankkeista tehtävillä päätöksillä on ratkaiseva vaikutus koko puolustusjärjestelmään. Myös tiedustelu- ja kyberpuolustuskykyihin on suunnattu merkittävät panostukset.

Turvallisuusympäristöön suhteutettu valmiuden ylläpitäminen on jatkossakin yksi painopistealueista.  Operaatiotempon kasvaessa joukkojen, esikuntien ja keskitetysti johdettujen suorituskykyjen koordinoitu toiminta on yhä tärkeämpää.  Uudet teknologiat ja automatisointi luovat meille mahdollisuuden kehittää toimintatapojamme vastata tähän haasteeseen. Erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää meiltä kaikilta innovatiivista ja ennakkoluulotonta ajattelua. Myös hallinnollista työtä on kyettävä keventämään.

Suomalainen yhteiskunnan moniarvoistuessa kansalaisten luottamuksen säilyttäminen asevelvollisuuden elinvoimaisuuteen on entistä tärkeämpää. Meidän on jokapäiväisellä tekemisellämme ansaittava kansalaisten luottamus.  

Puolustusvoimien vastuulla on kehittää asevelvollisten koulutusjärjestelyjä ajassa eläen. Koulutus 2020 -hankkeen onnistunut toteuttaminen on yksi lähivuosien prioriteeteista. Puolustusvoimien entistä laajempi vastuu vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta avaa myös uusia mahdollisuuksia osallistaa reserviläisiä ja kehittää paikallispuolustuskonseptiamme.  

Otan puolustusvoimain komentajan tehtävät vastaan luottavaisin mielin. Puolustusvoimat on hyvässä kunnossa – kiitos edeltäjieni. Tiedän, että tukenani on sitoutunut, velvollisuudentuntoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Jokaisen Puolustusvoimissa palvelevan työ on tärkeää henkilön asemaan ja henkilöstöryhmään katsomatta, ja jokaisen panosta tarvitaan, jotta kykenemme täyttämään tehtävämme. Yhdessä tekeminen antaa vahvaa luottamusta myös tulevaisuuteen.

´