Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens kommendörs dagorder 1.8.2019

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 1.8.2019 11.16
Pressmeddelande

Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinens dagorder.

Försvarsmaktens personal,

Finland har i förhållande till landets storlek en stark försvarsförmåga, vilket är viktigt för stabiliteten i hela Norden. Trupperna och personalen har en hög beredskapsnivå, värnplikten fungerar väl, strategiska projekt är under beredning och det internationella samarbetet stöder försvarsmaktens utveckling. Från beväringar och reservister får vi den bästa responsen genom tiderna, och arbetsklimatet bland personalen är positivt. Vi har stöd av medborgarnas starka försvarsvilja.

Vår nuvarande försvarslösning står emot trycket från förändringarna i omvärlden. För att förebygga, hantera och avvärja allt mer komplexa hot behöver vi system som grundar sig på modern teknik och en stor reserv som har sin utgångspunkt i värnplikten. De viktigaste projekten under nästa årtionde – Flottilj 2020 och HX-projektet – har redan inletts.  Beslut som fattas om dessa projekt har en avgörande inverkan på hela försvarssystemet. Stora satsningar har också gjorts på underrättelse- och cyberförsvarsförmågorna.

Att upprätthålla en beredskap i proportion till säkerhetsmiljön är även framöver ett av insatsområdena.  Genom att operationstempot ökar betonas vikten av att trupperna, staberna och de centraliserat styrda kapaciteterna har en koordinerad verksamhet.  Ny teknik och automatisering ger oss möjlighet att utveckla våra rutiner så att vi kan bemöta denna utmaning. I synnerhet för att kunna utnyttja möjligheterna med digitaliseringen krävs det ett innovativt och fördomsfritt tänkesätt av oss alla. Vi måste också kunna förenkla det administrativa arbetet.

Genom att värdepluralismen i det finländska samhället ökar betonas vikten av att bibehålla medborgarnas tilltro till värnplikten. Vi måste förtjäna medborgarnas förtroende genom vårt dagliga arbete.  

Det är försvarsmaktens ansvar att utveckla utbildningssystemet för värnpliktiga så att det följer med sin tid. Att genomföra programmet Utbildning 2020 med framgång är en prioritet under de närmaste åren. Försvarsmaktens allt mer omfattande ansvar för den frivilliga försvarsutbildningen skapar också nya möjligheter att inkludera reservister och utveckla vårt lokala försvarskoncept.  

Jag tar mig an uppgifterna som kommendör för försvarsmakten med stor tillförsikt. Försvarsmakten mår bra – tack vare mina föregångare. Jag vet att jag får stöd av en engagerad, ansvarskännande och kompetent personal. Alla som tjänstgör i försvarsmakten gör ett viktigt arbete, oavsett ställning och personalgrupp, och allas insats behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vårt samarbete skapar även en stark tilltro till framtiden.

´