Hoppa till innehåll

Armén deltar i övningen Trident Juncture 18 i Sverige och Norge

Armén
Utgivningsdatum 10.10.2018 13.50
Pressmeddelande
Två skakande soldater

Armén deltar i övningen Trident Juncture 18 i Norge och Sverige. Övningen ordnas i oktober och november. Målsättningen är att öka arméns internationella samverkan och förmåga att försvara det egna landet.

Trident Juncture 18 ordnas under tiden 25.10–7.11.2018, huvudsakligen i Norge, men övningstrupper kommer också att röra sig på svenskt och finskt territorium. Från Finland deltar totalt ca 2 400 personer i övningen.

Armén deltar i övningen i Norge och Sverige. Huvuddelen av arméns övningstrupp kommer från Björneborgs brigad, därifrån 250 personer deltar i övningen. Ett jägarkompani som utbildas för Finlands internationella beredskapstrupp övar inom en svensk bataljons organisation som en del av en svensk brigad. Som huvudmateriel använder arméns övningstrupp Patrias bepansrade trupptransportfordon XA-203.

Övningen utvecklar Finlands och Sveriges arméers interoperabilitet på olika nivåer inom organisationen, alltifrån truppernas sätt att fungera till hur den enskilda soldaten använder utrustning och stridsmedel i olika uppgifter.

– Vår viktigaste målsättning med övningen är att bli bättre på att samverka i krävande internationella förhållanden och tillämpa våra grundläggande stridsmetoder. I denna målsättning ingår t.ex. truppförflyttningar, samövning och samverkan samt ledning och stödjande verksamhet under strid med olika vapenslag, konstaterar arméns övningstrupps ledare, överstelöjtnant Tapio Huhtamella.

Trident Juncture 18 är Natos största övning i år och en så kallad övning med hög synlighet (High Visibility Exercise, HVE). Finland deltar i övningen som Natos partnerland. Deltagandet i Trident Juncture 18 är en del av försvarsmaktens verksamhet i enlighet med försvarsmaktens årsplan.

Följ med övningarna på försvarsmaktens webbplats på adressen puolustusvoimat.fi/trje och på kanalerna för sociala medier (#TridentJuncture):

facebook.com/puolustus

facebook.com/maavoimat

twitter.com/puolustusvoimat

twitter.com/maavoimat

instagram.com/puolustusvoimat.fi

En kamouflerad tank kör på vägen

´