Hoppa till innehåll

Manövern Trident Juncture 2018 kör igång i slutet av oktober

Huvudstaben
Utgivningsdatum 26.9.2018 14.58
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkar i den av Nato arrangerade multinationella manövern Trident Juncture 18 (TRJE18) 25.10 – 7.11.2018. Övningen leds av Norge. Finländska övningstrupper verkar också i Finland och Sverige.

I TRJE 18 övar trupper från armén, marinen och flygvapnet Försvarsmaktens uppgifter i krävande multinationella förhållanden. Förutom samverkan mellan trupper övas stabernas förmåga till internationell samverkan och att ge och ta emot internationellt bistånd.

Till övningen TRJE18 sammanlänkas också den samtidigt pågående marina manövern Northern Coasts (NOCO) 18 på Östersjön. Finland verkar som led- och värdnation för NOCO18. Arrangemanget roterar mellan deltagarländerna. Från Finland deltar i bägge övningarna sammanlagt omkring 2400 soldater.

Arméns övningsstyrkas numerär är 250 soldater. Ett jägarkompani bestående av beväringar från Björneborgs brigad övar som en del av en svensk brigad. Huvudmaterielet består av bepansrade trupptransportfordon av typen Patria XA-203. Manövern utgör en del av det militära samarbetet mellan Finland och Sverige.

Från marinen medverkar i Trident Juncture i Norge, ett kustjägarkompani (ATU) från Nylands brigad. Kompaniets numerär är cirka 80 soldater. Flottavdelningarnas och kusttruppernas totalstyrka i manövern Northern Coasts är omkring 1800.

I övningen TRJE18 medverkar från Flygvapnet sammanlagt nio F/A-18 Hornet multirolljaktplan och omkring 160 soldater. Flygvapnets trupper opererar från baserna i Rovaniemi och Ørland i Norge. Övningens flygverksamhet sker i Norges, Sveriges och Finlands luftrum.

Från basen i Rovaniemi opererar också Förenta Staternas F-15C-jaktplan och KC-135-lufttankningsplan jämte F-16-jaktplan från Belgien.

Försvarsmaktens logistikverk stöder övningens logistikarrangemang i Finland, Sverige såväl som i Norge.

Trident Juncture 18 hör till Natos övningar med så kallad hög synlighet, som Nato anordnar med tre års mellanrum. I manövern medverkar sammanlagt över 40 000 soldater från omkring 30 länder. Finland verkar i övningen i rollen som kompanjonsland. Målsättningen för Finland medverkan är att stärka den nationella försvarsförmågan och förbättra den internationella samverkansförmågan.

Bekanta dig med övningen, se video

´