Hoppa till innehåll

Finländska trupperna återvänder från Trident Juncture 18 under veckoslutet

Huvudstaben
Utgivningsdatum 7.11.2018 15.46
Pressmeddelande

Manövern Trident Juncture 18 avslutas för truppernas del på onsdag 7.11. Från Finland medverkade sammanlagt 600 soldater, varav omkring 300 var beväringar. Trupperna återvänder till sina hemgarnisoner senast under veckoslutet.

Soldaterna fortsätter andas i snön

"Förhållandena i Norge kom inte som någon överraskning för finländarna. Man hade förberett sig väl. När tilliten till den egna förmågan och materielen är som den ska, kunde man snabbt under övningen koncentrera sig på den väsentliga verksamheten", beskriver finländarnas äldste under Trident Juncture 18, överstelöjtnant Petteri Kurkinen från Huvudstabens utbildningsavdelning.

Utvecklingen av det nationella försvaret är utgångspunkten för Försvarsmaktens medverkan i internationella övningar. Övningarna bör vara krävande för att det ska löna sig att delta i dem. Utomlands åker man för att bekräfta den egna förmågan samt för att öva helheter som man på hemmaplan inte kan öva i någon större grad eller inte alls. Trident Juncture 18 har gett finländarna en bild över på vilket sätt Nato kan komma att agera i ett krisläge.

"Om man ska nämna en riktig bra sak med Trident Juncture, skulle jag säga samoperationerna. Vi kommer sällan åt att tillsammans med armén och marinen att medverka i övningshelheter av den här storleksklassen. Flygvapnet övar fortgående luftstrid på taktisk nivå tillsammans med Sveriges och Norges flygvapen. Nu kom vi åt att öva planering och förverkligande på operativ nivå med riktiga trupper", berättar kommendören för Örlands jaktflygdivision, överstelöjtnant Saku Joukas.

En flygvinge som läser USAF och en angränsande jaktflygning

Under senare år har beredskapen över lag blivit en viktig del av beväringsutbildningen. Övningen har visat att beväringsutbildningen producerar goda grundfärdigheter och tillräcklig förmåga att verka förutom i hemlandet också i förhållanden som avviker från vad man är van vid.

Från armén deltog Finlands internationella beredskapsstyrka (SKVJ) från Björneborgs brigad. Marinen representerades av en trupp från Nylands brigad som utbildats inom ramen för den internationella Amphibious Task Unit (ATU). Till båda de internationella beväringsutbildningarna söker man och utväljs på basis av eget intresse. Namnen till trots är den nationella beredskapen en del av utbildningen i båda utbildningsprogrammen.

"Jägarkompaniet jämte stödavdelningar har visat sin förmåga till långvarig militär verksamhet i internationell omgivning i krävande förhållanden. Som del av en svensk motoriserad infanteribataljon genomförde kompaniet alla uppdrag med finsk sisu och orubblighet. Den okomplicerade samverkan med den västra grannen är ett praktiskt bevis för ett fungerande försvarssamarbete. Vi har minst sagt bra uppnått alla av armén på övningsstyrkan uppställda målsättningarna. Som reseminnen har vi ordentligt med erfarenhet och en ryggsäck full med bra praxis", säger överstelöjtnant Tapio Huhtamella från Björneborgs brigad.

"Trident Juncture 18 var för oss en lyckad manöver och den innehöll många krävande uppdrag. Den har speciellt visat att den finska beväringsutbildningen ger goda färdigheter att verka i krävande förhållanden tillsammans med olika samarbetsparter. Verksamheten som del av en stor internationell landstigningsavdelning har övat övningsstyrkans förmåga och verkställighetsförmåga allt från stabsofficer till enskild kustjägare", berättar ATU-styrkans kommendör Sami Jaakkola från Nylands brigad.

För ATU-truppen har övningen varit en del av förberedelserna för beredskapsturen 2020 i styrkepoolen för Natos snabbinsatsstyrka (NRF). Finland har medverkat i NRF-truppernas kompletterande verksamhet sedan år 2012.

"Från den långvariga övningen har man fått värdefull erfarenhet gällande verksamhetssättens och materielens funktion i avvikande terrängförhållanden. Erfarenheterna hjälper till att utveckla det nationella försvaret, den internationella krishanteringen och i uppgifter gällande givandet av internationellt bistånd. Manövern har utvecklat enhetens förmåga inför beredskapsturen i Natos snabbinsatsstyrkor år 2020", konstaterar Jaakkola.

Tre soldater som hukade i ett fält och ett flygplan i bakgrunden

Trident Juncture 18 fortsätter som stabsövning, som hålls 14 - 23.11.2018. Från Finland medverkar omkring 80 yrkessoldater i stabsövningen.

Läs mer om Försvarsmaktens medverkan i manövern Trident Juncture 18 https://puolustusvoimat.fi/trje samt i försvarsmaktens, arméns och flygvapnets SOME-kanaler #TridentJuncure.

´