Hoppa till innehåll

Krävande internationella övningar utvecklar Försvarsmaktens förmåga

Utgivningsdatum 27.10.2018 14.01
Pressmeddelande
Hävittäjä lähtee lentoon kiitoradalta

Internationell övningsverksamhet är en viktig del av försvarsmaktens verksamhet. I manövern Trident Juncture 18 kommer den egna förmågan att testas mångsidigt på olika sätt i krävande omgivningar.

 

Under Trident Juncture 18 kommer Försvarsmakten åt att öva verksamhet tillsammans med exempelvis ubåtar, luftövervaknings- och lufttankningsflygplan, helikopteravdelningar, sjö- och landövervakningsmaskiner samt stora stridsavdelningar. Att skaffa sig motsvarande erfarenheter inom ramen för nationella övningar är svårt, dyrt, ja till och med omöjligt.

Då Försvarsmaktens internationella kompatibilitet och samverkansförmåga utvärderas i praktiken, framträder ledarnas och stabernas kunnande, förmåga och tekniska beredskap i nyckelställning då det gäller att fungera i multinationella omgivningar. Trident Juncture 18 erbjuder utomordentliga möjligheter till övning, eftersom manöverns staber är exceptionellt stora i full eller så gott som full numerär. Liknande erfarenheter är svåra att finna annorstädes.

Ledarskap, planering och koordinering testas i praktiken då det i övningen medverkar en stor mängd trupper från olika försvarsgrenar. Även trupperna råkar ut för ovanliga lägen och ansluts till organisationer vars verksamhetsmodeller inte är bekanta sedan tidigare.

Soldaten kör tankarna på tanken med händerna

I Trident Juncture 18 medverkar trupper som nått tillräckligt långt i sin utbildning, vilka har god beredskap att delta i den anpassade styrkans utbildning. Övningens tyngdpunktsområde är i själva verket inte att lära sig nytt utan att få den egna förmågan bekräftad. Ännu innan trupperna hemförlovas, kommer de att delta i nationella övningar, där man får möjlighet att bevisa den förmåga man inhämtat i den internationella manövern.

Vid de i hem- och utlandet anordnade övningarna visar Försvarsmakten sitt kunnande och prestationsförmåga. Beväringarnas förmåga överraskar många gånger trupper som består av enbart yrkessoldater. De under kort tid inhämtade kunskaper jämte beväringarnas personliga beredskap är en styrka som avundas.

Fighter på banan, i bakgrunden ett stort skylt som lyder: Rovaniemi

´