Hoppa till innehåll

Ylitalo, Tero Juhani

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Huvudstabens planeringschef

Födelsedatum och -ort

30 april 1968, Ilmajoki

Familj

Hustru Kati Ylitalo


Karriär

 • Studentexamen, Harjavallan lukio 1987
 • Militärtjänstgöring, Sydvästra Finland luftvärnregemente 1988–1989
 • Visstidsanställd fänrik, Sydvästra Finland luftvärnregemente 1989
 • Officersexamen, Kadettskolan 1989–1992
 • Undervisningsofficer och Vicechef, Pansarbrigaden 1992–1996
 • Kurs för grundenhetschefer 1995 
 • Kompanichef, Pansarbrigaden 1996–1998
 • Luftvärnchefskurs 1997
 • Lärare, Taktiska institutionen, Försvarshögskolan 1998–2000
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficerskurs 2000–2002
 • Avdelningsstabsofficer, staben för Östra försvarsområdet 2002–2004
 • Partnerskap för fred stabsofficerskurs, Sverige 2003
 • Avdelningsstabsofficer, KFOR krishantering operationen, Kosovo 2004
 • Avdelningsstabsofficer, staben för Östra försvarsområdet 2004–2006
 • Combined Joint Task Force kurs, Nederländerna och Sverige 2005
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2006
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens planeringsavdelning 2006–2008
 • Regionala försvarskursen 2007
 • Kurs för högre befäl 2008
 • Allmän sekreterare, säkerhets- och  försvarskommittén, Försvarsministeriet 2008–2011
 • 190:e riksomfattande försvarskursen 2009
 • Äldre avdelningsstabsofficer, NATO Allied Command Operations, Belgien 2011–2013
 • Kommendör för Rovaniemi luftvärnbataljon, Lapplands luftvärnregemente 2013–2014
 • Kommendör för Rovaniemi luftvärnbataljon, Jägarbrigaden 2015
 • Lagledare, Multinational Corps Northeast, Polen 2015–2017
 • Chef för sektorn för strategisk planering, Huvudstabens planeringsavdelning 2017–2019
 • Kurs för högsta ledningen 2019
 • Kommendör för Pansarbrigaden 2019–2021
 • Arméns operationschef, Arméstaben 2021 - 2022
 • Huvudstabens planeringschef 1.1.2023 -


Befordringar

 • Fänrik 1989
 • Löjtnant 1991
 • Premiärlöjtnant1993
 • Kapten 1998
 • Major 2002
 • Överstelöjtnant 2009
 • Överste 2017
 • Brigadgeneral 2021


Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros’ orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Förtjänstkorset av luftvärn
 • Natomedaljen KFOR


Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska
 

´