Hoppa till innehåll

Mikkonen, Jari Mikael

Generalmajor

Tjänsteställning

Chef för logistikverket

Födelsedatum och -ort

26.6.1967 Kouvola

Familj

Gift
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Student, Valkeala gymnasium 1986
 • Flygreservofficerskurs 1986-1987
 • Kadettskolan 1987-1990
 • Flygofficer, Jaktflygdivision 31, Karelens Flygflottilj 1990-1996
 • Flyglärarkurs 1992-1993
 • Flygvapnets kaptenskurs 1994
 • F/A-18 Strike Fighter Pilot and Instructor, US Navy, Lemoore, USA 1995
 • Chef för flyggrupp, Jaktflygdivision 31, Karelens Flygflottilj 1996-1998
 • Stabsofficerskurs 1998-1999
 • Generalstabsofficersexamen 1999-2000
 • Avdelningsstabsofficer, operativa avdelningen, Karelens Flygflottilj 2000-2003
 • Kommendör för Jaktflygdivision 31, Karelens Flygflottilj 2003-2007
 • Kurs för högre befäl 2007
 • Biträdande avdelningschef, planeringsavdelningen, Flygstaben 2007
 • Avdelningschef, planeringsavdelningen, Flygstaben 2007
 • Operationschef, Flygstaben 2007 – 2008
 • Avdelningschef, operativa avdelningen, Flygstaben 2008 - 2010
 • Representant för kommendören för flygvapnet, Huvudstaben 2011
 • Medlem i arbetsgruppen för planering av försvarsmaktreformen, Huvudstaben 2011-2012
 • Underrättelsekurs för högre befäl 2013
 • Försvarskurs 2013
 • Kurs för högsta ledningen 2015
 • Avdelningschef, planeringsavdelningen, Flygstaben 2012-2015
 • Kommendör för Karelens flygflottilj 2015-2017
 • Stabschef för Flygstaben 2017- 2020
 • Huvudstabens logistikchef 2021 - 2022
 • Chef för logistikverket 2022 -

Befordringar

 • Fänrik 1987
 • Löjtnant 1990
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Kapten 1995
 • Major 1999
 • Överstelöjtnant 2004
 • Överste 2014
 • Brigadgeneral 2017
 • Generalmajor 2021

Utmärkelse- och tjänstetecken

 • Frihetskorsets 1. klass
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Blåa korset
 • Flygvapnets förtjänstkors med spänne
 • Underhållets förtjänstkors med spänne
 • Karelens flygflottiljs korset
 • Luftkrigsskolans korset

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska

 

´