Hoppa till innehåll

Tuominen Manu Petteri

Brigadgeneral


Tjänsteställning

Huvudstabens utbildningschef 

Födelsedatum och -ort

5.6.1965, Libelits

Familj

Gift med Katarina Pettersson
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Joensuun Lyseon Lukio 1985
 • Militärtjänst, Norra Karelens gränsbevakningssektion 1985 - 1986
 • Undervisningsofficer (visstidsanställd fänrik), Norra Karelens gränsbevakningssektion 1985
 • Officersexamen, Kadettskolan 1986–1989
 • Undervisningsofficer, Gardesbataljonen 1989–1990
 • Undervisningsofficer och kurschef, Pansarbrigaden 1990-1993
 • Infanteriets kaptenskurs, Stridsskolan 1993-1994
 • Avdelningsofficer och avdelningsstabsofficer, Staben för Helsingfors militärlän 1994–1998
 • Regional försvarskurs, Södra Finlands län 1994
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 1996-1998
 • Sektionschef, Staben för Försvarsmaktens Materielverk 1998–1999
 • Krishanteringsuppdrag, (SFOR) Bosnien och Herzegovina 1999–2000
 • Biträdande avdelningschef, Staben för Försvarsmaktens Materielverk 2000–2001
 • Avdelningsstabsofficer och adjutant hos försvarsministern, Försvarsministeriet 2001–2004
 • Riksomfattande försvarskurs 2004
 • Bataljonskommendör, Nylands brigad 2005-2007
 • Kurs för högre befäl, Försvarshögskolan 2006
 • Avdelningsstabsofficer, EU Nordic Battle Group 2007–2008
 • Kommendör, Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF) 2008–2009 
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben, Planeringsavdelningen 2009-2011
 • Försvarsministerns militära rådgivare 2012-2014
 • Försvarsattaché, Sverige 2014-2017
 • Kurs för högre befäl, Försvarsmakten 2017
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben, Planeringsavdelningen 2017-2020
 • Brigadkommendör, Kajanalands brigad 2021-2023
 • Huvudstabens utbildningschef 2023-

Övrig utbildning

 • Master of Business Administration (MBA), Helsingin Kauppakorkeakoulu 1993

Befordringar

 • Fänrik 1986
 • Löjtnant 1989
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Kapten 1994
 • Major 1998
 • Överstelöjtnant 2006
 • Överste 2013
 • Brigadgeneral 2021

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Frihetskorsets 3. klass 
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • NATO-medaljerna (SFOR och ISAF)
 • Infanteriets förtjänstkors med spänne
 • Finlands reservofficersförbunds förtjänstmedalj i silver
 • Kommendörstecknet av svenska Nordstjärneorden
 • Army Commendation Medal, (ARCOM) Förenta staterna                        

Språkkunskaper

Finska, svenska och engelska

´