Hoppa till innehåll

 

Jaakkola, Janne Alpertti

General

Tjänsteställning

Kommendör för försvarsmakten

Födelsedatum och -ort

17.7.1967 Vemo

Familj

Gift med DI Marjo Jaakkola, f. Hiltunen

Ett barn

Militär utbildning

 • Studentexamen, Tuureporin lukio 1986
 • Kadettskolan 1987–90
 • Undervisningsofficer, Fallskärmsjägarskolan 1990–93
 • Kaptenskurs 1994
 • Kompanichef, Fallskärmsjägarskolan 1994–96
 • Byråchef, Fallskärmsjägarskolan 1996–97
 • Stabsofficerskurs 1997–98
 • Byråofficer, Uttis jägarregemente 1998–2000
 • Generalstabsofficerskurs, Forsvarets Stabsskole, Norge 2000–2001
 • Byråchef, Uttis jägarregemente 2001–2002
 • Avdelningsstabsofficer, Staben för Västra försvarsområdet 2002–2004
 • Krishanteringsuppdrag, KFOR/Kosovo 2003
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens underrättelseavdelning 2004
 • Adjutant hos kommendören för försvarsmakten 2004–2007
 • Bataljonskommendör, Uttis jägarregemente 2007–2010
 • Krishanteringsuppdrag, ISAF/Afghanistan 2009
 • Chef för specialoperationsavdelningen (EUBG), Uttis jägarregemente 2010–2011
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Försvarsministeriet 2011–2013
 • Stabschef, Björneborgs brigad 2013–2015
 • Sektorchef, Huvudstabens planeringsavdelning 2015–2017
 • Specialuppdrag, Huvudstabens logistikavdelning 2017
 • Logistikchef, Huvudstaben 2018– 2020
 • Huvudstabens planeringschef 2021 - 2022
 • Försvarsmaktens strategichef 2023 - 2024
 • Kommendör för försvarsmakten 1.4.2024

Befordringar

 • Löjtnant 1990
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Kapten 1994
 • Major 2000
 • Överstelöjtnant 2007
 • Överste 2014
 • Brigadgeneral 2017
 • Generalmajor 2021
 • Generallöjtnant 2023
 • General 2024

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Frihetskorsets 3. klass
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj 

 

´