Hoppa till innehåll

Saari, Rami Kalervo

Generalmajor

Tjänsteställning

Försvarsmaktens personalchef

Födelsedatum och -ort

31 maj 1966, Tarvasjoki

Familj

Hustru: Tiina Puhakka

Ett barn

Militär utbildning

 • Student, Liedon lukio 1985
 • Kadettskolan 1987–1990
 • Undervisningsofficer, linjechef och vicechef, Björneborgs brigad 1990–1995
 • Kaptenskurs 1994
 • Lärare och chef för kadettkurs, Försvarshögskolan 1995–1998
 • Stabsofficerskurs 1998–1999
 • Generalstabsofficer 1999–2000
 • Avdelningsstabsofficer, Tavastlands regemente 2000–2002
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens arméstab 2003–2007
 • Kurschef, Reservofficersskolan 2007–2010
 • Medlem av arbetsgruppen som planerade försvarsmaktsreformen (TR15), Huvudstaben 2010–2013
 • Stabschef, Karelska brigaden 2013–2015
 • Royal College of Defence Studies, Storbritannien 2015–2016
 • Specialuppdrag, Arméstaben 2016
 • Brigadkommendör, Björneborgs brigad 2017–2018
 • Försvarskurs 2017
 • Arméns operationschef 1.7.2018–1.8.2021
 • Kommandochef 1.8.2021-1.7.2022
 • Försvarsmaktens personalchef 1.7.2022 -

Befordringar

 • Löjtnant 1989
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Kapten 1994
 • Major 2000
 • Överstelöjtnant 2007
 • Överste 2014
 • Brigadgeneral 2018
 • Generalmajor 2022

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Infanteriets förtjänstkors

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska

´