Hoppa till innehåll

Raitasalo, Jyri Juhani

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Kommendör för Karelska brigaden

Födelsedatum och -plats

1970, Esbo

Familj

Gift, tre barn

Militär utbildning och karriär

 • Yngre officersuppgifter, Helsingfors luftvärnsregemente 1995 - 2002
 • Forskarofficer, Försvarshögskolan 2002 - 2005
 • Stabsofficerskurs, Försvarshögskolan 2005 - 2006
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 2006 - 2007
 • Lärare i strategi, Försvarshögskolan 2007 - 2009
 • Avdelningsstabsofficer – strategisk planering, Huvudstabens planeringsavdelning 2009 - 2010
 • Adjutant för Kommendören för försvarsmakten 2010 - 2013
 • Huvudlärare i strategi, Försvarshögskolan 2013 - 2014
 • Kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente, Pansarbrigaden 2014 - 2015
 • Äldre avdelningsstabsofficer – strategisk planering, Försvarsministeriet 2016 - 2017
 • Militärprofessor – allmän krigskonst, Försvarshögskolan 2017 - 2019
 • Försvarsministerns militärrådgivare, Försvarsministeriet 2019 - 2021
 • Chef för Strategiska planeringssektorn, Huvudstabens planeringsavdelning 2021 - 2022
 • Kommendör för Karelska brigaden 2023 -

Utbildning

 • Student, Kaitaan lukio 1989
 • Officersexame, Kadettskolan 1995
 • Politices doktor - internationell politik, Helsingfors universitet 2006
 • Nationella försvarskursen 2010
 • Kurs för högre befäl 2014
 • Kurs för högsta ledningen 2021

Befordringar

 • Fänrik 1991
 • Premiärlöjtnant 1995
 • Kapten 2000
 • Major 2007
 • Överstelöjtnant 2012
 • Överste 2019
 • Brigadgeneral 2022

Språkkunskap

Finska, Svenska, Engelska, Franska

Övrigt

 • Docent i Strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan 2010 -
 • Inbjuden ledamot, Kungliga Militärvetenskapsakademien 2014 -
´