Hoppa till innehåll

Valtonen Vesa Petteri

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Kommandochef

Födelsedatum och -ort

10.7.1969, Joutseno

Familj

Gift

Två barn

Militär utbildning och karriär

•    Studentexamen, Kuusaan lukio 1988
•    Militärtjänst, Kymmene pionjärbataljon 1989–1990
•    Reservofficerskurs 191, 1989
•    Kadettkurs 77, 1990–1993
•    Undervisningsofficer/Kymmene pionjärbataljon 1990, 1993–1995 
•    Enhetschef, Kymmene pionjärbataljon 1996–1998 
•    Pionjärchef, Finländska jägarbataljonen/SFOR, Bosnien 1999 
•    Stabsofficerskurs 54 2000
•    Lärare, Markstridsskolan 2001–2002 
•    Generalstabsofficerskurs 51 2002–2004
•    Avdelningschef och biträdande avdelningschef, operativa avdelningen, Karelska brigaden 2004–2005
•    Mannerheimstipendiat, Schweiz 2006 
•    Forskarstabsofficer, Försvarshögskolan 2006–2009
•    Doktorsexamen i militärvetenskaper, Försvarshögskolan 2010 
•    Avdelningsstabsofficer, Arméstaben 2010–2011
•    Regional försvarskurs YK23 Norra Karelen 2010 
•    Allmän sekreterare, säkerhetskommitténs sekretariat och säkerhets- och försvarskommitténs sekretariat, Försvarsministeriet 2011–2014
•    201:a riksomfattande försvarskursen 2012
•    Bataljonskommendör, Kymmene pionjärbataljon, Karelska brigaden 2014–2016
•    Generalsekreterare, säkerhetskommitténs sekretariat, Försvarsministeriet 2016–2020 
•    Biträdande avdelningschef/planeringsavdelningen, Arméstaben 2020–2021
•    Docent, Försvarshögskolan 2020– 
•    Kommendör för Björneborgs brigad 2021–2023
•    Kommandochef 2024

 

Befordringar

•    Fänrik 1990
•    Löjtnant 1992
•    Premiärlöjtnant 1994
•    Kapten 1999
•    Major 2003
•    Överstelöjtnant 2011
•    Överste 2018
•    Brigadgeneral 2022

Utmärkelse- och förtjänsttecken

•    Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
•    Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 
•    Militärens förtjänstmedalj 
•    Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av I klass 
•    Pionjärförtjänstmedaljen 
•    Kadettkårens förtjänstmedalj 
•    Reservistförbundets förtjänstkors 
•    Försvarsmedaljen 
•    Natomedaljen 

Språkkunskaper

Finska, engelska, tyska, svenska

´