Hoppa till innehåll

Huusko, Janne

Flottiljamiral

Tjänsteställning

Kommendör för Kustbrigaden
Huvudstabens beredskapschef 1.1.2022 -

Födelsedatum och -ort

1.10.1969, Reso

Familj

Gift
Två barn

Militär karriär

 • Student, Lauttakylän Lukio, 1988
 • Militärtjänst, Jägarbrigaden och Reservofficersskolan, 1989
 • Undervisningsofficer, Gyltö fort, Åbo kustartilleriregemente, 1989
 • Kadettskolan, kadettkurs 76, 1989 - 1992
 • Undervisningsofficer, Kuuskajaskari fort, Åbo kustregemente, 1992 - 1994
 • Vicechef för fortet, Kuuskajaskari fort, Åbo kustregemente, 1994 - 1995
 • Lärare, Kustartilleriskolan, 1995 - 1997
 • Chef för kadettkurs, Kustartilleriskolan, 1997 - 1998
 • Avdelningsofficer, Sjökrigsskolan, 1998 - 1999
 • Stabsofficerskurs, 1999 - 2000
 • Generalstabsofficerskurs, 2000 - 2001
 • Avdelningsstabsofficer, materielavdelningen, Marinstaben, 2001 - 2003    
 • Övervakningschef, Skärgårdshavets marinkommando, 2004 - 2006
 • Biträdande stabschef, NORCAPS, Sverige, 2006 - 2007
 • Marinens underrättelsechef, sektorchef, Marinstaben, 2007 - 2010
 • Kurs för högre befäl, 2009
 • Kommendör för Åbo kustbataljon, Skärgårdshavets marinkommando, 2010 - 2012
 • Biträdande kommendör för förbindelseofficersavdelningen, KFOR, 2012
 • Specialuppdrag, Huvudstaben, 2012 - 2014
 • Sektorchef, Huvudstabens underrättelseavdelning, 2014
 • Marinens underrättelsechef, avdelningschef, Marinstaben, 2015
 • Biträdande chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst, 2016 - 2017
 • Marinens beredskapschef, avdelningschef, Marinstaben, 2017 - 2019
 • Marinens operationschef (9 - 12/2018)
 • Kommendör för Kustbrigaden, 2019 - 2021
 • Kurs för högsta ledningen, 2021
 • Huvudstabens beredskapschef, 2022 -

Befordringar

 • Fänrik 1989    
 • Löjtnant 1991    
 • Premiärlöjtnant 1993    
 • Kapten 1998    
 • Kommendörkapten 2001    
 • Kommendör 2009    
 • Kommodor 2017
 • Flottiljamiral 2021    

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Kadettkårens förtjänstmedalj 
 • Försvarsmedaljen 
 • Marinreserven rf:s förtjänsttecken 
 • Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry:s förtjänstmedalj i guld 
 • Kustförsvarsgillets förtjänstmedalj  
 • Natomedaljen, KFOR-operationen, Kosovo


 

´