Hoppa till innehåll

Takamaa, Sami-Antti

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Operationschef för Armén 

Födelsedatum och -ort

4.7.1967, Kangasala

Familj

Gift, tre barn

Militär utbildning

 • Student Oulun Normaalikoulu 1986
 • Utbildningsofficer Uleåborgs luftvärnssektion 1987 –1988
 • Officersexamen, Kadettskolan 1988 – 1991
 • Utbildningsofficer, Lapplands luftvärnsregemente 1991– 1996
 • Utbildningsofficer, Helsingfors luftvärnsregemente, Luftvärnsskolan 1996– 1997
 • Chef för luftvärnskadettkursen, Helsingfors luftvärnsregemente, Luftvärnsskolan 1997– 1998
 • Luftvärnschefskursen 1997
 • Stabsofficerskursen och generalstabsofficerskursen 1998 – 2000
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben (luftvärnsavdelningen och arméavdelningen) 2000 – 2003
 • Avdelningschef KFOR Multinational Brigade Center 2003 – 2004
 • Avdelningsstabsofficer, Staben för Västra försvarsområdet 2004 – 2005
 • Avdelningschef (operativ) Pansarbrigaden 2005 – 2007
 • Militär rådgivare / biträdande kommendör EU OHQ (PJHQ /EUOHQ / Northwood) 2007 – 2008
 • Avdelningsstabsofficer, Arméstaben 2008 – 2011
 • Kurs för högsta ledningen 2010
 • Sektionskommendör, Karelska brigaden 2011 – 2013
 • Avdelningschef (operativ), Markstridsskolan 2013 – 2015
 • Stabschef, Karelska brigaden 2015 – 2017
 • Specialuppdrag, Arméstaben 2017
 • Kurs för högsta ledningen 2017
 • Luftvärnsinspektör, Arméstaben 2018 – 2019
 • Riksomfattande försvarskursen 2018
 • Kommendör för Jägarbrigaden 2019 – 2022
 • Chef för Markstridsskolan 2022
 • Operationschef för Armén 2023 -

Befordringar

 • 1987 Fänrik
 • 1991 Löjtnant 
 • 1992 Premiärlöjtnant 
 • 1997 Kapten 
 • 2000 Major
 • 2009 Överstelöjtnant 
 • 2016 Överste 
 • 2022 Brigadgeneral

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • NATO-medalj
 • Finlands Lejons Orden 1. kl riddartecknet 
 • Luftvärnets förtjänstkors 1-lka
 • Militärförtjänstmedalj
 • Finlands Lejons Orden kommendörstecknet 
 • Statens tjänstförtjänstmärke
´