Hoppa till innehåll

Nurmi, Sami Heikki

Brigadgeneral 

Tjänsteställning

Enheten för nationellt försvar, enhetsdirektör, försvarsministeriet

Födelsedatum och -ort

6.4.1967, Riihimäki

Familj    

Gift med Kirsi Nurmi
Ett barn

Utbildning

 • Student, Pohjolanrinteen lukio 1987
 • Militärtjänst, Nylands brigad 1987
 • Kadettskolan, kadettkurs 1989 - 1992
 • Stabsofficerskurs 2000
 • Generalstabsofficerskurs 2001
 • 176:e riksomfattande försvarskursen 2006
 • Kurs för högre befäl 2008
 • Kurs för högsta ledningen 2019

Militär karriär        

 • Olika uppgifter, Nylands brigad 1992 - 1996
 • Stabsofficer, IFOR/SFOR, finländska bataljonen 1996 - 1997
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1997 - 2001
 • Avdelningsstabsofficer, Signalprovanstalten 2001 - 2002
 • Avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet 2002 - 2007 
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2007 - 2009
 • Biträdande försvarsattaché, USA och Kanada 2009 - 2012
 • Bataljonskommendör, Nylands brigad 2012 - 2013
 • Äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet 2013 - 2015
 • Assistent till stabschefen, EU:s militära stab (EUMS), Bryssel, Belgien 2016 - 2018
 • Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, Huvudstaben 2018 - 2019
 • Chef, Riksomfattande försvarskurserna, Försvarshögskolan 2019 - 2021
 • Enhetsdirektör, försvarsministeriet 2021 - 

Befordringar    

 • Löjtnant 1992
 • Premiärlöjtnant 1993
 • Kapten 1998
 • Major 2001
 • Överstelöjtnant    2010
 • Överste    2016
 • Brigadgeneral 2021

Utmärkelse- och förtjänsttecken    

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Signalkorset
 • Natomedaljen, IFOR/SFOR-operationen, Bosnien och Hercegovina
 • CSDP-medaljen, MPCC, Bryssel

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska, franska
 

´