Hoppa till innehåll

Tiilikainen, Tuomas

Konteramiral

Tjänsteställning

Kommendör för Marinen 

Födelsetid och -ort

15.6.1965, Kymmene

Familj

Gift med Eija Adenius-Tiilikainen
Två barn

Militär utbildning

 • Beväringstjänstgöring 1985-1986, Jägarbrigaden
 • Kadettskolan (Sjökrigsskolan) 1987–1990
 • Kaptenskurs 1995, Sjökrigsskolan
 • Stabsofficerskurs 1997-1998
 • Generalstabsofficerskurs 1998-1999
 • Kurs för högre befäl 2008
 • Naval Command Course 2011-2012, Naval War College, USA
 • Kurs för högsta ledningen 2017
 • Försvarskurs 2018

Karriär

 • Vapenslagsofficer 1990-1992, Kustflottan
 • Förste officer 1993, Kustflottan
 • Fartygschef 1994-1996, Skärgårdshavets Flotta
 • Divisionschef 1996-1997, Skärgårdshavets Flotta
 • Flottiljofficer 1999–2002, Skärgårdshavets marinkommando
 • Lärare 2002-2005, Försvarshögskolan
 • Beredskapschef 2005-2007, Skärgårdshavets marinkommando
 • Avdelningschef 2007-2008, Skärgårdshavets marinkommando
 • Flottiljkommendör 2008-2009, Skärgårdshavets marinkommando
 • Sektorchef 2009-2011, Marinstaben
 • Biträdande avdelningschef 2012–2014, Marinstaben
 • Avdelningsstabsofficer 2014-2015, Huvudstaben
 • Stabschef, 2015-2016, Kustflottan
 • Avdelningschef 2016-2017, Marinstaben
 • Skolchef 2017–2018, Sjökrigsskolan
 • Stabschef 2019-2022, Marinstaben
 • Kommandochef 2022-2023 , Huvudstaben
 • Kommendör för Marinen 2024-

Befordringar

 • Konteramiral 2023
 • Flottiljamiral 2019
 • Kommodor 2016
 • Kommendör 2007
 • Kommendörkapten 1999
 • Kaptenlöjtnant 1995
 • Premiärlöjtnant 1991    
 • Löjtnant 1990
 • Fänrik 1986

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecken av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Marinens förtjänstkors med spänne

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska

´