Hoppa till innehåll

Vähätiitto, Jarmo Tapio

Brigadgeneral


Tjänsteställning

Huvudstabens ledningssystemchef


Födelsedatum och -ort

15.10.1967, Karleby

Familj

Gift, hustru Tuija Vähätiitto
Fyra barn


Militär utbildning

 • Student, Kokkolan Yhteislyseon Lukio 1986
 • Militärtjänst, Mellersta Finlands signalbataljon 1986–1987
 • Undervisningsofficer, Mellersta Finlands signalbataljon 1988–1989
 • Officersexamen, Kadettskolan 1989–1992
 • Undervisningsofficer, Mellersta Finlands regemente 1992–1995
 • Kurs för grundenhetschefer, Pionjärskolan 1995
 • Signalchefskurs, Signalskolan 1995
 • Vice kompanichef, Mellersta Finlands regemente 1995–1996
 • Kompanichef, Mellersta Finlands regemente 1997
 • Vice kompanichef, Karelska brigaden 1998
 • Kompanichef, Karelska brigaden 1998–2000
 • Stabsofficerskurs 54 och generalstabsofficerskurs 49, Försvarshögskolan 2000–2002
 • Avdelningsofficer, Karelska brigaden 2002–2003
 • Avdelningsofficer, Huvudstaben 2003–2005
 • Avdelningsstabsofficer, Staben för Östra försvarsområdet 2006−2007
 • Avdelningsstabsofficer, Arméstaben 2008–2009
 • 20:e regionala försvarskursen, Östra Finlands län 2009
 • Sektorchef, Arméstaben 2009–2012
 • Kurs för högre befäl 41, Försvarshögskolan 2009
 • Kommendör för Östra Finlands signalbataljon, Karelska brigaden 2012–2015
 • Planeringschef, Försvarsmaktens ledningssystemcenter 2015–2016
 • Förbindelseofficer, Finlands avdelning i Afghanistan, Tampa, USA 2016–2017
 • Stabschef, Karelska brigaden 2017–2018
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben 2019
 • Higher Command and Staff Officer Course, Shrivenham, Storbritannien 2020
 • 235:e riksomfattande försvarskursen 2020
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben 2020–2021
 • Militär medlem av Helsingfors hovrätt 2020–2021
 • Huvudstabens ledningssystemchef 1.3.2021– 

Befordringar

 • Löjtnant 1992
 • Premiärlöjtnant 1993
 • Kapten 1998
 • Major 2002
 • Överstelöjtnant 2008
 • Överste 2018
 • Brigadgeneral 2021

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Militärens förtjänstmedalj   
 • Natomedaljen 
 • Signalkorset med spänne
 • Infanterikorset                                                                  
   
´