Hoppa till innehåll

Jokinen, Jukka Erkki Paavali

Generalmajor

Tjänsteställning

Kommendör för Karelska brigaden

Födelsedatum och -ort

4.6.1967, Vichtis

Familj

Gift med Sanna Forsman-Jokinen

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Vihdin lukio 1987
 • Militärtjänst, Helsingfors luftvärnsregemente 1987 – 1988
 • Undervisningsofficer, Reservofficersskolan 1988 – 1989
 • Officersexamen, Kadettskolan 1989 – 1992
 • Undervisningsofficer och vice enhetschef, Nylands jägarbataljon 1992 – 1996
 • Arméns kurs för grundenhetschefer 1995
 • Bataljonskommendörskurs 1996
 • Vice enhetschef, Gardesjägarregementet 1996 – 1997
 • Pansarvärnsofficerskurs 1997
 • Enhetschef, Gardesjägarregementet 1997
 • Bataljonsofficer, byråofficer, Gardesjägarregementet 1998 – 2003       
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficersexamen 2000 – 2001
 • Ställföreträdare för bataljonskommendören, Gardesjägarregementet 2002
 • Regional försvarskurs 2002
 • Byråofficer, Finlands fredsövervakande styrka Kosovo KFOR 2003–2004
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2004–2006
 • 3.e adjutant hos republikens president 2006–2008
 • 180:e riksomfattande försvarskursen 2007
 • 2: a adjutant hos republikens president 2008 - 2010
 • 1: a adjutant hos Republikens president 2010 - 2012
 • Bataljonskommendör, Gardesjägarregementet 2012–2014
 • Kurs för högre befäl 2014
 • Sektorchef, Huvudstaben 2014–2015
 • Chef för Kadettskolan, Försvarshögskolan 2016 – 2018
 • Kurschef, Försvarshögskolan 2018 – 2019
 • Kommendör för Karelska brigaden 1.8.2019 –
   

Befordringar

 • 1988 Fänrik
 • 1991 Löjtnant
 • 1993 Premiärlöjtnant
 • 1998 Kapten
 • 2001 Major
 • 2009 Överstelöjtnant
 • 2016 Överste
 • 2019 Brigadgeneral
 • 2022 Generalmajor

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors 
 • Kommendörstecknet av I klass av Österrikiska republikens    förtjänstorden
 • Estlands örnkorsorden
 • Riddartecknet av I klass av grekiska Fenixorden
 • Riddartecknet av I klass av Italienska republikens förtjänstorden
 • Kommendörstecknet av I klass av luxemburgska Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden
 • Riddartecknet av I klass av norska Kungliga förtjänstorden
 • Kommendörstecknet av svenska Nordstjärneorden
 • Natomedaljen

Språkkunskaper

finska, svenska, engelska

´