Hoppa till innehåll

Asikainen Jukka Pekka


Födelsetid och -ort

08.10.1971 Uleåborg

Familj

Gift, två barn

Karriär

 

 • Student, Kastellin lukio 1990
 • Beväringstjänst 1990–1991
 • Magisterexamen i teologi, kyrklig behörighet och ämneslärarstudier, Helsingfors universitet 1997
 • Lektor i religion, högstadiet i Kiminge 1996-1998
 • Prästvigd 1997
 • Stiftsnotarie vid Domkapitlet i Uleåborgs stift 1999–2005
 • Domared 1999
 • Regional försvarskurs, Norra Finland 2001 
 • Stiftssekreterare, Uleåborgs stift 2005–2012
 • Filosofie doktor, Lapplands universitet 2010
 • Högre pastoralexamen 2012
 • Biträdande chef, Kyrkostyrelsen 2013–2016 (tjänstledig 8/2015-3/2016)
 • Ombud för Tukikummit-stiftelsen (vid sidan av egen tjänst) 2013–2018
 • Huvudstaben, medlem i  projektgruppen för omhändertagande av stupade 2013–2015
 • Myndighetssamarbete och förebyggande av familjedråp, medlem av arbetsgruppen, Inrikesministeriet 2013 
 • Tf. kyrkoherde, Pudasjärvi 2015–2016
 • Direktör för diakoni, Stiftelsen Diakonissanstalten Uleåborg 2016–2019
 • Samfällighetsdirektör, Uleåborgs kyrkliga samfällighet 2019–2023
 • Teologie doktor, Helsingfors universitet 2020
 • 242:e riksomfattande försvarskursen, 2022 
 • Fältbiskop 1.6.2023-

Annan utbildning

 

 • Examen i undervisningsförvaltning  1998, rektors behörighet, Utbildningsstyrelsen 
 • Pastoralexamen 2000, Uleåborgs stift 
 • Examen i ledning av församlingsarbete 2001, behörighet för kyrkoherdetjänst, Uleåborgs stift 
 • Specialyrkesexamen i ledarskap (JET) 2003–2004, Pohto
 • Godkänd styrelsemedlem, kurs nr 683, 2022  

Befordringar

 

 • 1991 Fänrik
 • 1998 Löjtnant
 • 2005 Premiärlöjtnant
 • 2012 Kapten
 • 2022 Major


Utmärkelsetecken

 

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden (SVR R 1) 
 • Försvarsmedalj med spänne av guld 

Språkkunskaper


Finska, svenska och engelska 


 

 

´