Hoppa till innehåll

Anteroinen, Jukka Pekka

Flottiljamiral

Tjänsteställning

Stabschef för Marinen

Födelsedatum och -ort

24.4.1968, Varkaus

Familj

Gift med Kaisa Mäkelä
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Student, Vesalan Lukio, Helsingfors 1987
 • Kadettskolan 1989–1992
 • Vice kompanichef, plutonchef, Helsingfors flottstation 1992–1993
 • Vapenslagsofficer, minfartyget Pohjanmaa, Finska vikens marinkommando 1993–1996
 • Fartygschef, minfärjan Porkkala, Finska vikens marinkommando 1996
 • Flottiljofficer, 5. Minflottiljen, Finska vikens marinkommando 1997
 • Vapenslagsofficer, minfartyget Pohjanmaa, Finska vikens marinkommando 1998–1999
 • Sakkunnig, staben för Baltron, Estland 1999
 • Förste officer, minfartyget Pohjanmaa, Finska vikens marinkommando 1999–2000
 • Stabsofficerskurs 2000–2001
 • Generalstabsofficerskurs 2001–2002
 • Projektchef, Marinens minchef, Marinstaben 2002–2006
 • MSc-examen, Systems Engineering for Defence, universitetet i Cranfield, Storbritannien 2006–2007
 • Avdelningsstabsofficer, teknologi, materielavdelningen, Huvudstaben 2007–2009
 • Forskarstabsofficer, Försvarshögskolan 2009–2013
 • Doktor i militärvetenskaper, krigsekonomi, Försvarshögskolan 2013
 • Avdelningsstabsofficer, teknologi, planeringsavdelningen, Huvudstaben 2013–2015
 • Chef för Försvarsmaktens operationscenter, operativa avdelningen, Huvudstaben 2015–2016
 • Specialmedarbetare för kommendören för Försvarsmakten, Huvudstaben 2016–2019
 • Riksomfattande försvarskursen 2016
 • Kurs för högsta ledningen 2019
 • Docent, krigsekonomi, Försvarshögskolan 2019
 • Kommendör för Kustflottan 2019–2022
 • Stabschef för Marinen 1.7.2022–

Befordringar

 • Underlöjtnant 1989
 • Löjtnant 1991
 • Premiärlöjtnant 1993
 • Kaptenlöjtnant 1998
 • Kommendörkapten 2002
 • Kommendör 2009
 • Kommodor 2016
 • Flottiljamiral 2022

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj      
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors
 • Krigsveteranförbundets förtjänstmedalj
 • Reservistförbundets förtjänstmedalj i guld
 • Marinens förtjänstkors

Språkkunskaper

 • Engelska, svenska, tyska
´