Hoppa till innehåll

Saarinen, Timo

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Logistikchef

Födelsedatum och -ort

10.4.1965, Lahtis, Finland

Familj

Hustru: Merja Saarinen f. Lyytinen

Tre barn

Militär utbildning

 •        Studentexamen, Salpausselän lukio, Lahtis 1984
 •        Kadettskolan 1985–1988
 •        Undervisningsofficer, Tavastlands regemente 1988–1991
 •        Infanteriets kaptenskurs, Stridsskolan 1991–1992
 •        Chef för Underofficersskolan, Tavastlands regemente 1993–1994
 •        Underhållsofficerskurs, Vapenskolan 1994
 •        Byråofficer, Tavastlands regemente 1994
 •        Biträdande chef, Underhållscentralen, Tavastlands regemente 1994–1995
 •        Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 1995–1997
 •        Avdelningsstabsofficer, operativa avdelningen, Staben för Östra försvarsområdet 1997–1998
 •        Nato Logistics Officers Course, Tyskland 1998
 •        United Nations Staff Officer Course, Sverige 1999 
 •        Biträdande avdelningschef, underhållsavdelningen, Staben för Östra försvarsområdet 1999–2000
 •        Lärare i taktik och operationsteknik, Försvarshögskolan 2000–2003
 •        US Army Logistics Executive Development Course, USA 2001
 •        Multinational Joint Logistics Center Course, Tyskland 2003
 •        Avdelningsstabsofficer, MNBC HQ/KFOR, Kosovo 2003–2004
 •        Kurs för högre befäl, Försvarshögskolan 2005
 •        Chef, Underhållsutbildningscentralen och Underhållsskolan 2005–2006
 •        Bataljonskommendör, Karelska brigaden 2006–2008 
 •        Biträdande avdelningschef, underhållsavdelningen, Arméstaben 2008–2010
 •        Sektorchef, Huvudstabens logistikavdelning 2011–2012
 •        Regementskommendör, Östra Finlands underhållsregemente 2012–2014
 •        Avdelningschef, Staben för Försvarsmaktens logistikverk 2015–2017
 •        213:e riksomfattande försvarskursen, Försvarshögskolan 2015
 •        Stabschef, Staben för Försvarsmaktens logistikverk 2018–2019
 •        Kurs för högsta ledningen, Försvarshögskolan 2019
 •        Biträdande chef, Försvarsmaktens logistikverk 2020–2022
 •        Logistikchef 2022-

Befordringar

 •        Löjtnant 1988
 •        Premiärlöjtnant 1990
 •        Kapten 1993
 •        Major 1997
 •        Överstelöjtnant 2006
 •        Överste 2012
 •        Brigadgeneral 2020

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 •        Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 •        Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 •        Militärens förtjänstmedalj
 •        Natomedaljen
 •        Underhållets förtjänstkors
 •        Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 •        Statens tjänsteutmärkelsetecken 

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska

´